#protectingplanet – uvex insanları ve gezegeni korur

uvex'in "insanları koruma" kurumsal misyonu her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir!
uvex'in insanları koruma taahhüdü, toplum ve çevreye yönelik sorumluluğu da kapsar. Bir aile işletmesi olarak sürdürülebilirlik, uzun yıllardır şirketin düşünce ve eylemlerine yön vermektedir.

uvex çevre, ekonomi ve toplum açısından iddialı hedefler belirlemiştir. uvex, üretim tesislerinde enerji verimliliğini artırmak için sıkı çalışmakta ve yakın gelecekte sıfır karbon salınımına ulaşmak için her türlü çabayı göstermektedir.

Ürünlere yönelik yüksek kalite standartlarını, geri dönüşüm konseptlerinin geliştirilmesi ve biyolojik tabanlı malzemelerin kullanımıyla birleştiriyoruz. uvex ürünlerinin dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrü, atıkların azaltılmasına ve kaynakların korunmasına yardımcı olur.

uvex, "gezegeni koruyoruz" sloganı kapsamında ilk kez çevre dostu ürünlerden oluşan eksiksiz bir ürün sistemi sunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR UVEX ÜRÜNLERİNİ KEŞFEDİN

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

1926'dan beri spor, hobi ve iş dünyasındaki insanları koruyoruz. "İnsanları korumak" misyonumuzdur.

"Gezegeni korumak" insan, toplum ve doğaya karşı sorumlu davranma konusunda bu misyonun doğal bir şekilde devamını oluşturur.

"Gezegeni korumak" misyonuyla, kaynak tasarrufu sağlayan ürünler ve fabrikalarımızdaki yenilikçi önlemlerden sosyal taahhüt ve sosyal projelere kadar sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında maksimum şeffaflık ve bilgi sunan bir etiket oluşturduk.

Michael Winter, uvex group Yönetici Ortağı

uvex sürdürülebilirlik etiketi insanlara ve çevreye karşı taahhüdümüzdür

"İnsanları korumak", tüm uvex group markalarının misyonudur.
Amacımız, insanlara tam olarak ihtiyaç duydukları korumayı uvex ürünleriyle sunmaktır. Bu bağlamda koruma; sosyal, ekolojik ve ekonomik açıdan daha geniş çerçevede bir anlama sahiptir. Dolayısıyla insanları koruma, doğal olarak gezegeni koruma hedefini beraberinde getirir ve bu taahhüdü, toplumu ve çevreyi kapsayacak şekilde genişletir. Bu bağlamda aldığımız çok sayıda önlemi aktarmak adına uvex group'un sürdürülebilirlik projelerini güçlü ifadelerle açıklayan bir etiket konsepti geliştirilmiştir.

Yeni "gezegeni koruyoruz" etiketi için örnekler:

protecting planet by using recycled materials
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, kaynakları muhafaza etmek ve çevreyi korumak için çeşitli geri dönüştürülmüş malzeme türlerini işler. Üretim fazlası geri dönüştürülmüş poliamit ve içme suyu şişelerinden elde edilen geri dönüştürülmüş PET plastik bu malzemelerden bazılarıdır. Bunlar işlendikten sonra koruyucu gözlüklerimiz ve diğer gözlük gruplarımızın çerçevelerinde, kafa bantlarında ve ayrıca en az %70 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan okuma gözlüklerinin üretiminde kullanılır.

protecting planet by not using harmful substances
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, REACH yönetmeliğine (AB) göre sağlığa zararlı olan maddeleri kullanmaktan kaçınır. Bunun yanı sıra uvex group, kendi Yasak Maddeler listesini oluşturmuştur. uvex group, ne kullanıcı ne de çevre üzerinde olumsuz bir etki olmaması için yalnızca tehlikeli maddeler içermeyen ürünler sunmaya yönelik bir kurumsal politika izler. Özellikle KKD gibi ciltle temas eden ürünler için uvex safety group, geçerli AB direktiflerinin gerekliliklerini aşan en katı kriterleri uygular.

protecting planet by reducing waste
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, çevreyi korumak için mümkün olduğunca fazla noktada atığı azaltmaya çalışır. Bu doğrultuda, prosedürlerin ve süreçlerin ne ölçüde iyileştirilebileceğini doğrulamak için üretim tesislerimizde düzenli olarak kaynak kullanımını dikkatle gözden geçiriyoruz. Bu bağlamda uyguladığımız tedbirlerin ilk spesifik örneği, ambalaj boyutlarını değiştirerek ve nakliye kutularını yeniden kullanarak karton malzemesini azaltmayı amaçlayan ortak çalışmalardır. uvex group, ticaret fuarı ekipmanı konusunda ise ödünç verme konseptini benimsemiştir. Bu sayede malzemelerin ileri bir tarihte diğer şirketler tarafından yeniden kullanılabileceği garanti edilir.

protecting planet by saving energy
Daha fazla bilgi edinin

Çevre koruması elektrikle başlar. Bu nedenle uvex group, Almanya'daki lokasyonlarında yeşil enerji kullanır. Bu ayrıca diğer uvex safety lokasyonları olan İtalya'da Cagi, İsveç'te Swedsafe ve La Walck (Alsace), Fransa'da Heckel için de geçerlidir. ISO 50001, uvex group'un sürekli enerji tasarrufu yaptığını doğrulamasını zorunlu kılar. Ancak uvex group bu gerekliliklerin de üzerine çıkar: Değer zincirinin tamamında elektrik tasarrufu yüksek önceliğe sahiptir. uvex group, sürdürülebilirlik önlemlerini devamlı olarak dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerinde uygulayarak sürdürülebilir üretimi garanti eder. Çeşitli önlemler arasında LED aydınlatma, en son teknoloji ürünü makineler ve ısı geri kazanımı prosesleri yer alır.

protecting planet by using bio-based materials
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, bitki ve biyolojik tabanlı malzemelerin geleceği temsil ettiğine inanır. Bu doğrultuda, şeker kamışından üretilen biyolojik tabanlı HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen), Lavalan (preslenmiş yün), Prolan (preslenmiş Bavyera koyunu yünü), kolza yağı bazlı PU köpükler, bambu elyafa ek olarak geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen kumaşlar, biyolojik tabanlı poliamit ve hint yağı temel alınarak geliştirilen diğer plastikler çok çeşitli uvex ürünlerinde zaten kullanılmaktadır.

protecting planet by creating durable products
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, deneysel olarak doğrulanabilecek iyileştirilmiş ürün kalitesi sunarak rakiplerinden sıyrılır. Bu, örneğin koruyucu gözlüklerimizde kullanılan kaplamalarda görülebilir. Bu doğrultuda, uvex group müşterilerinin daha az sıklıkta yeni ürün satın alması gerekir çünkü ürünler daha uzun süreler boyunca günlük kullanıma dayanabilir. Bu yalnızca uzun vadede para tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerli kaynakları korur ve atığı azaltır.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Daha fazla bilgi edinin

uvex group, çeşitli seviyelerde kendi CO2 emisyonlarını sürekli olarak azaltmayı hedef belirlemiştir. Örneğin uvex group, Almanya'da CO2 açısından nötr gaza ek olarak %100 yenilenebilir enerji tabanlı yeşil enerji kullanır. uvex group, bu amaçla gazlı yanma süreçlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını dengelemek için infra fürth gmbh'yi kullanır ve iklim koruma projelerini destekler. Yenilikçi ürünlerimiz ve küresel pazara yönelik hizmetlerimiz, çoğu Almanya ve Avrupa'da bulunan kendi fabrikalarımızda üretilir ve sunulur. Bu ilk olarak yüksek kaliteyi garanti ederken, taşıma güzergahlarının mümkün olduğunca kısa tutulmasını da sağlar. uvex group, üretim tesislerinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini düzenli olarak uygulayarak ekolojik ayak izinin azaltılmasına önemli bir katkıda bulunur.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak uvex group, kullandığı çevre dostu ambalaj malzemesi oranını sürekli olarak artırmaya yönelik bir hedef belirlemiştir. Bu bağlamda örneğin, iklime zararsız (iklim koruma projeleri yoluyla dengeleme önlemlerinin uygulanmasıyla ulaşılan bir durum) ve %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanılır. Bu ambalajlar çim bazlı karton biçiminde bitki bazlı bile olabilmektedir. Ayrıca geri dönüştürülmüş ambalaj filmi ve Tencel gibi yenilenebilir ham maddelerden yapılmış torbalara ek olarak çim ve taş kağıt kullanımı da buna örnek gösterilebilir.

Gezegeni koruyoruz adlı uvex sürdürülebilirlik etiketi, ürün ve ambalajlarının yanı sıra ticari fuar stantlarında veya örneğin uvex group kataloglarında bulunabilir. Bu yaklaşımla uvex, bu sürdürülebilirlik alanlarına olan bağlılığını vurgulamanın yanı sıra çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi iş uygulamalarına ilişkin farkındalığı artırmayı da istemektedir.

BROŞÜRÜ İNDİR

uvex i-guard planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Geri dönüştürülmüş malzemeler

glasses with recycled materials

Çerçeve malzemesinin %39'u biyolojik tabanlı malzemeden üretilmiştir. Yenilenebilir ham madde olarak hint yağı bitkisi kullanılır ve cam üretiminde kullanılan enerji, biyokütle kaynaklarından elde edilmiştir. Koruyucu modelin yumuşak yüz sızdırmazlık malzemesi, üretim atıklarından elde edilen %35'ten fazla geri dönüştürülmüş granülden üretilmiştir.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Çevre dostu ambalaj

safety glasses with sustainable packaging

Kullanılan polyester poşetler, üretim atıklarından elde edilen %70'e kadar geri dönüştürülmüş malzemeden oluşur. Tüm karton kutular %90'dan fazla geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir.

safety glasses by reducing waste

Çevre dostu üretim

sustainable produced safety glasses

Gözlük kullanım talimatlarımız için daha küçük bir format kullanıldığından, kullanılan kağıt miktarı %30 oranında azaltılmıştır. Ambalaj biriminin 5'ten 10 çift gözlüğe çıkarılması, gereken karton miktarını daha da azaltmanın yanı sıra çok daha az atık üretilmesini sağlamıştır.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Geri dönüştürülmüş malzemeler

sustainable safety helmet for a safe workspace

Baretin kabuğu %30'a kadar biyoplastikten yapılmıştır. Organik bir ham madde olan şeker kamışı, en katı kalite gereksinimlerine uygun bir süreçle dönüştürülür ve yüksek stabilite ve mukavemet elde edilir. Kafa bandı malzemesinin %50'si baret kabuklarından yapılmıştır. Bu, üretim sırasında süreçle ilgili olarak oluşan atıkları önemli ölçüde azaltır.

safety helmet with sustainable packaging

Çevre dostu ambalaj

Tüm ambalajlar, tekrar öğütülmüş malzemeden yapılmıştır ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmıştır. Ambalaj tek derecelidir ve kullanımdan sonra geri dönüşüm zincirine geri döndürülebilir. Bu aynı zamanda fosil kaynaklarından da tasarruf sağlar. Kullanıcı talimatları %100 geri dönüştürülmüş kağıda basılır.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Bamboo TwinFlex® teknolojisi UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Almanya'nın tescilli markasıdır.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Çevre dostu malzemeler

safety gloves with bamboo viscose

uvex, bambu viskoz kullanarak yenilenebilir ham madde ve geri dönüştürülmüş poliamitlerden yararlanmaktadır. Tüm bu sürdürülebilir malzemeler kullanılan malzemenin %45'ini oluşturur. Eldivenler ayrıca, yasaklı maddelerin yer aldığı uvex listesine uygun olduğundan ve cilt uyumluluğu proDERM enstitüsü tarafından dermatolojik olarak onaylandığından, REACH yönetmeliklerinin gerektirdiği şekilde kullanıcının sağlığını daha iyi korur.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Çevre dostu ambalaj

sustainable packaging for safety gloves

Eldiven ambalajları önemli ölçüde küçültülmüştür. Paketleri sabitlemek için lastik bant yerine kağıt kullanılır. uvex 11 yıldan uzun süredir eldivenleri ambalajlarken polyester poşet kullanmamaktadır.

sustainable produced safety gloves

Çevre dostu üretim

sustainable produced safety gloves

uvex koruyucu eldivenleri, hem Çevre Yönetimi ISO 14001 hem de Enerji Yönetimi ISO 50001 sertifikalıdır ve CO2 açısından nötr üretim sınıfındadır. Yeni teknolojinin %90'ın üzerindeki yüksek enerji verimliliği sayesinde yeni blok tipi termal güç istasyonu (BTTP) Lüneburg fabrikasının enerji tüketimini daha da azaltacaktır. BTTP, 01.01.2024'ten itibaren yasal olarak zorunlu hale gelecek olan resmi emisyon yönetmeliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle Almanya'da bu standardı karşılayan ilk istasyonlardan biridir.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Geri dönüştürülmüş malzemeler

safety shoe with recycled materials

Koruyucu ayakkabının üst kısmı PET şişelerden üretilen %100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmıştır. Delinmeye dayanıklı orta taban da %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. TPR maskarata için %40 geri dönüştürülmüş TPU kullanılmıştır. Ayakkabının distance mesh astarı, %52 geri dönüştürülmüş polyester ve %18 bambu elyaflardan üretilmiştir. Değiştirilebilir, konforlu klimatik iç taban da %100 geri dönüştürülmüş PU köpük ve polyesterden üretilmiştir. Koruyucu ayakkabının tamamı uvex tarafından oluşturulan yasaklı tehlikeli maddeler listesindeki zararlı maddeler olmadan üretilir ve REACH yönetmeliklerinin ötesine geçer.

safety shoes with sustainable packaging

Çevre dostu ambalaj

safety shoe with environmentally friendly packaging

Tüm uvex ayakkabı kutuları %90 geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir. %100 geri dönüştürülmüş ince kağıt kullanılmıştır ve kullanım talimatları da %100 geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

sustainable production for safety shoes

Çevre dostu üretim

sustainable produced safety shoes

İtalya'nın Ceva kentinde bulunan uvex fabrikası, birkaç yıl önce tamamen çevreci elektrik ve gaz ile çalışacak şekilde dönüştürüldü ve 2017'den bu yana çevre yönetim sistemi ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Fabrikada ayrıca fotovoltaik sistemle yenilenebilir enerji kullanılmaktadır. uvex, atık önleme konusuna özellikle dikkat etmektedir. Örneğin, birkaç yıl önce tabanların şekli yeniden tasarlanmış ve bu da atık miktarını önemli ölçüde azaltmıştır. Temizleme ve enjeksiyon süreci de sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bir süredir tüm PU atıklar toplanmakta ve granül olarak işlenerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bunlar örneğin darbe emici iç tabanlarımızı üretmek için kullanılmaktadır. uvex 1 G2 planet'in TPU dış tabanında %10'a kadar uvex'in üretim süreçlerinden elde edilen geri dönüştürülmüş PU atık kullanılmaktadır.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable materials

Geri dönüştürülmüş malzemeler

uvex work wear is completely compostable

Giysilerin tüm malzemeleri tamamen kompost yapılabilen malzemelerdir ve tüm ürünler cradle to cradle™ onay mührüne sahiptir. Pamuğa ek olarak özel bir polyester kullanılması, kumaş kompost haline geldiğinde malzemenin çözünme kabiliyetini artırır. Cradle to cradle™ giysilerde yalnızca insan sağlığını etkilemediği kanıtlanmış maddeler kullanılır. Ayrıca cradle to cradle™ Gold sertifikası da proses kimyasallarının atık suya girmesini önler. Giysi aşındığında, giysi bileşenleri kompostlama yöntemiyle tekrar kullanılabilir.

environmentally friendly work wear from uvex

Çevre dostu ambalaj

sustainable packaging for workwear

Tüm askı etiketleri ve etiketler dahil olmak üzere tüm ambalajlar da biyolojik olarak çözünebilir.

workwear sustainable produced

Çevre dostu üretim

environmentally friendly workwear

Kıyafetleri üretmek için yenilenebilir enerji kullanılır. Aynı zamanda doğrudan saha emisyonlarının en az yüzde 50'si telafi edilir. Avrupa'da üretim yapılması ve ilgili nakliye rotalarının kısa olması, çevre üzerinde gereksiz etki bırakılmasını önler.

Paylaş Yazdır