Çevre dostu iş yerimiz

İnsanları korumak, çevre konusunda da sorumlu olmak anlamına gelir. Biz bu sorumluluğu, sürekli olarak çevre korumaya dair yasal gereklilikleri kendi isteğimizle aşarak çok ciddiye alıyoruz.

Sorumluluk alıyoruz

Çevre koruması geliştirme aşamasında başlar ve ürün hazır olana kadar son bulmaz: uvex'teki her çalışan kaynakları sorumluluk sahibi şekilde kullanmak için her gün düzenli çaba göstermektedir. Çevre konsepti günlük hayatımızın ve çalışma etkinliklerimizin temel bir parçasıdır. 

Şirketimizin performans kapasitesi rekabetçiliğimizi korumak için çok önemlidir ancak asla insanların ve çevrenin güvenliğinden ödün vererek gerçekleştirilmemelidir. Bu nedenle uvex'te çevre koruması her bir çalışanın sorumlu olduğu, tamamen entegre bir konudur:

 • Ekibimize yetkinlik sağlar ve kendini adamış, rekabetçi ve çevre açısından sorumlu şekilde davranmaya motive ederiz.
 • Çalışmalarımızın çevreye etkisini sınırlamak ve iş yerini çalışanlarımız için güvenli bir yer haline getirmek için önlemler alırız.
 • Kaynakların dikkatli şekilde kullanılmasına, üretim geliştirmeden başlayarak üretim, depolama ve taşıma dahil olmak üzere sonraki tüm aşamalarda saygı gösteririz.
Somut çevresel prensiplerimiz ve önlemlerimize genel bakış
 • uvex; ürünleri, üretim süreçleri ve üretim tesisleri yoluyla çevreye olan etkisini olabildiğince kısıtlamayı hedefler.
 • uvex, çevresel uyumluluğu yeni süreçlerin ve ürünlerin geliştirme aşamasının başında göz önünde bulundurur.
 • Mümkün olduğunca az ham madde ile enerji kullanılır ve atıklar tekrar kullanım için dahili olarak geri dönüştürülür. Zararlı maddelerin ortaya çıkması olabildiğince azaltılmalıdır. Bu, ya daha uygun yöntemlere geçerek ya da mevcut süreçleri çevreye karşı daha sorumlu yaklaşıma optimize ederek gerçekleştirilebilir.
 • Üretimimiz, ürünlerimiz, işleme ve bertaraf süreçlerimiz çevreye etkileri yönünden düzenli olarak araştırılır.
 • uvex'teki çevre koruması önlemleri, uygulanmaları ve etkinlikleri açısından denetlenir.
 • Emisyonları önlemek uvex'in birinci önceliğidir. Atık havayı ve suyu temizlemek, atıklardan kaçınmak ve bunları ortadan kaldırmak ve gürültüyü azaltmak için yenilikçi teknikler ile ölçüm yöntemleri uygular.
 • Dahili bir ölçüm hizmeti, iş yerlerinde kirliliği ve gürültüye maruz kalmayı izler.
 • uvex, çalışanlarının çevre koruması alanında işleyiş geliştirmeleri önermelerini teşvik eder.
 • Etkinliklerimizin çevrede uzun süreli negatif etki yaratmaması için uvex tedarikçileri, ürün süreçlerinin çevre dostu olduğundan ve kaynakların verimli kullanıldığından emin olmakla yükümlüdür. Bu düzenli olarak denetlenir.
 • uvex, ürünlerin özellikleri ve çevreyle uyumlu şekilde taşınmaları, kullanılmaları ve bertaraf edilmeleri konusunda müşterilerini bilgilendirir. uvex ürünleri tüketiciler için güvenli olmalı ve onların kullanımı yoluyla çevresel tehlike yaratmamalıdır.
 • Çevre koruması alanında uvex, ortak güvene dayalı şekilde yetkililer ve diğer kamu kurumlarıyla yakın çalışır.
İndirmeler