Sosyal sorumluluğumuz

İnsanları tamamen korumak sosyal çevre içinde güvenliği de içerir: Çalışanlarımızın bunu yapabilmesini mümkün kılıyoruz ve aynısını iş ortaklarımızdan da talep ediyoruz. Tüm dünyada yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmeye de kendimizi adadık.

uvex group'un Sosyal Standardı

Kişisel koruyucu kıyafet geliştirme, üretme ve satma alanlarında küresel bir lider olarak uvex, 1926 yılında kurulduğundan beri temel etik prensiplerini şirket politikasına ve çalışma şekline entegre etmiştir. Aynı bağlılığı tüm iş ortaklarımızdan da bekleriz. İnsanları koruma prensibimiz, müşterilerimizin ve onların çalışanlarının yanı sıra kendi çalışanlarımız ile iş ortaklarımızın çalışanlarına karşı bağlayıcı sorumluluğumuzu gösterir.  

Sadece temel insan haklarına ve çalışanların işlerini gerçekleştirme özgürlüklerine saygı duyan şirketlerle çalışmak uvex'in şirket politikasıdır. uvex bu temelin üzerinde iş ortaklarının uyması gereken ve yedi temel talep içeren bir katalog oluşturmuştur. Bu Sosyal Standart, Social Accountability SA 8000 gibi tanınan tüm sosyal standartların temelini oluşturan Uluslararası İş Organizasyonu'nun (ILO) gerekliliklerine dayanır.

RAINER WINTER FOUNDATION'ın sosyal katılımı

RAINER WINTER FOUNDATION Alman medeni kanunu altında Fürth'te kurulmuş bir anonim kamu vakfıdır. Vakıf, 1980 yılında, UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG.nin hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olan Rainer Winter tarafından kurulmuştur. Rainer Winter bunu "Tüm dünyadaki hasta ve engelli çocuklara hızlıca ve mümkün olduğunca az bürokrasi içeren şekilde yardımcı olmayı görevim haline getirdim" diyerek açıklıyor.

Vakıf 30 yıl önce kurulduğundan beri sayısız bölgesel ve uluslararası projeye 1,6 milyon Euro yatırıldı. RAINER WINTER FOUNDATION, özellikle afet veya kıtlık durumlarında ihtiyacı olan çocuklara anında destek sağlamak için diğer organizasyonlarla da çalışır ve tek seferlik bağışlarda da bulunur. Vakıf ayrıca sponsorlukları yönetir. Buna, Haiti depremi, Asya'daki tsunami ve New York'taki 11 Eylül saldırıları örnek gösterilebilir.

Özellikle Nürnberg ve Fürth bölgesinde gerçekleşen Almanya'daki projeler, vakıf ve kurucusu için özellikle önem taşır. Yardım alanların arasında Fürth şehri ve bölgesindeki gençlik refah ofisleri ve çocuk bakım evleri, St Michael çocuk evi, Zentrum Aktiver Bürger (Aktif Vatandaş Merkezi), 1-2-3 e. V. Association (orta okullarda bağımlılığı ve şiddeti önleme) ve Nürnberg Şehri Görevi bulunmaktadır. Uzun süreli iş birliği yapılan temel alanlardan biri de Christliches Jugenddorfwerk Deutschland'dır (Destek ve eğitim sunan Hristiyan organizasyonları).

VISION FOR THE WORLD e. V. desteği

Dünya çapında 45 milyon kişi görme engelli ve bu insanların %90'ı Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşamaktadır. Bu, gelişmekte olan ülkelerde kör olma riskinin endüstriyelleştirilmiş ülkelere göre on kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Körlük vakalarının %80'i önlenebilir!

2002'de kurulan Vision for the World e. V.nin hedefi, Üçüncü Dünya ülkelerindeki insanlar arasında körlük riskini önlemek, çözmek ve sürdürülebilir şekilde azaltmaktır. Üyeler, kendilerini bu hedefe adamıştır ve deneyimlerini, bilgilerini ve kişisel ağlarını özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde oftalmik tedavileri geliştirmek yoluyla engelli kişilerin yararına kullanarak sosyal sorumluluklarını gerçekleştirmek istemektedir. Vision for the World e. V. projeleri seçmek için CBM (Christoffel-Blindenmission) gibi tanınmış ve deneyimli organizasyonlarla birlikte çalışır.

Göz korumasında küresel lider arka planı ve başarısı göz sağlığını korumayla bağlantılı olan uvex safety group, Vision for the World e. V. hedeflerine kendini adamıştır ve organizasyonun Üçüncü Dünya ülkelerindeki çalışmalarını ve projelerini gelecekte de destekleyecektir. Önemli sorunlardan biri, lensin giderek bulanıklaşarak tamamen körlüğe yol açan katarakt hastalığıdır. Diğer etmenlerin yanında zararlı UV ışınlarına uzun süre ve aşırı şekilde maruz kalmak bu göz hastalığına katkıda bulunmaktadır.