Sağlıklı ve güvenli iş yerimiz

Dünyanın ticari kullanım için öncü kişisel koruyucu ekipman tedarikçilerinden biri olarak uvex, baştan ayağa güvenlik konsepti sunar. Bu, doğal olarak kendi çalışanlarımız açısından bizim için de geçerlidir.

uvex'te iş güvenliği

Dünyanın ticari kullanım için öncü kişisel koruyucu ekipman tedarikçilerinden biri olarak iş yerinde güvenlik konusunu ciddiye alırız. Baştan ayağa uvex güvenlik konsepti, kendi tesislerimizdeki çoğu alan için de geçerlidir.

Bu neden uvex group, OHRIS'e (İş Sağlığı ve Risk Yönetimi Sistemi)/LV21'e dayalı ve ILO-OSH 2001'i karşılayan bir iş güvenliği yönetim sistemiyle çalışır.

1. Herkes için sağlık ve güvenlik

İş yerinde güvenlik ve sağlık stratejimizin parçası olarak öncelikle çalışanların ve üçüncü tarafların sağlığı ile güvenliğine zararlı etkilerin en aza indirildiğinden ve mümkün olan en iyi seviyeye ulaşmak için iş yeri sağlık ve güvenliğinin düzenli olarak geliştirildiğinden emin oluruz.

2. Güvenliğin yönetim görevi olarak ele alınması

İş yerinde güvenlik ve sağlık stratejimizin parçası olarak öncelikle tüm yöneticilerin kamu hukukunun belirlediği ve son güncellemelere uygun şekilde diğer gönüllü sorumlulukları araştırdığından ve bunlara uyduğundan emin oluruz.

3. Güvenlik herkesi ilgilendirir

İş yerinde güvenlik ve sağlık stratejimizin parçası olarak öncelikle tüm çalışanların da aynı şekilde iş yeri korumasına aktif şekilde katkıda bulunmaya ve kendi sağlıkları ile üçüncü tarafları korumak için her zaman güvenli ve sağlığı göz önünde bulundurarak davranmaya zorunlu olduğundan emin oluruz.

4. Güvenlik şeffaf ve doğrulanabilir olmalıdır

İş yerinde güvenlik ve sağlık stratejimizin parçası olarak öncelikle sağlık ve güvenlik için somut ve ölçülebilir hedeflerin belirlendiğinden emin oluruz.

İş sağlığı, çalışırken sağlık ve güvenlik, kazaların ve hastalıkların önlenmesi ve fabrika tesislerinin güvenliği net şirket hedeflerimizdir. Tüm üretim tesislerinde ve satış konumlarında iş yeri kazalarının (kaza olmadığında kazalar sebebiyle gerçekleşen arıza süreleri de önlenir) ve işe giderken ve işten dönerken oluşabilecek kazaların (kanun tarafından tanınan kazaların sigortalanması ve önlenmesine yönelik kurumlar tarafından belirlendiği şekilde) tamamen önlenmesini hedefleriz.

uvex ve AB kimyasal madde düzenlemesi REACH

Kimyasal madde düzenlemesi REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals; Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi) 1 Haziran 2007 tarihinden beri AB'nin kimyasal madde yasalarını düzenlemektedir. uvex doğal olarak, REACH hedefleri ve bunların uygulanmasından doğan tüm sorumluluklara tamamen uyar. Hedefimiz insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. REACH hakkında daha fazla bilgi ve kılavuz:

REACH'in Hedefleri

Hedefimiz insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. Üretici ve ithalatçı olarak uvex, risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Kimyasal maddeleri kaydederken tehlike potansiyeli, kullanım ve risk yönetimi sorunları hakkında ayrıntılar sağlanmalıdır. European Chemicals Agency (Avrupa Kimyasal Madde Ajansı, ECHA) gönderilen madde verilerini değerlendirir. Hedef, kimyasal kullanımı riskini insanlar ve çevre için olabilecek en düşük seviyede tutmaktır.

uvex'te REACH'in uygulanması

uvex'in REACH'e uymak üzere aldığı önlemler şunları içerir:

  • Tedarikçilerimiz ve üreticilerimiz ile yakın çalışma ve REACH hakkında bilgi alışverişi
  • Ürünlerimizde işlenen tüm maddeleri kaydederek ya da bu verileri gelecekte oluşabilecek tedarik riskleri ve gerekebilecek muhtemel kayıt süreci açısından değerlendirerek REACH etkilerini değerlendirme
  • Kanserojen, mutajen veya reprodüktif toksisite (CMR) yaratabilecek tüm maddelerden kesinlikle kaçınılması; aynı durum kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) olarak sınıflandırılmış maddeler için de geçerlidir
  • Federal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından REACH düzenlemelerine dahil edilmeyen polimer tabanlı ham maddelere odaklanma
  • REACH düzenlemesinin kapsamında maddeler salınmadığı için uvex ürünlerinde kayıt gerekliliği olmaması
Çok yüksek tehlikeye sahip maddelerin aday listesi (SVHC)

European Chemicals Agency (Avrupa Kimyasal Madde Ajansı, ECHA) SVHC listesini (çok yüksek tehlike yaratan maddeler) yılda iki kez yeni maddelerle günceller. Kriterlere uygun bu SVHC maddeleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • CMR maddeleri (kanserojen, mutajen veya reprodüktif toksisite yaratan)
  • PBT maddeleri (kalıcı, biyobirikimli ve toksik)
  • vPvB maddeler (çok kalıcı ve çok biyobirikimli)
  • veya benzer şiddetli etkilere sahip maddeler: insanlar ve çevre üzerinde yoğun istenmeyen etkilere sahip (REACH'in 57. Maddesine uygun olarak) endokrin bozucular gibi

SVHV listesinin en son sürümünü ECHA web sitesinde (harici bağlantı) bulabilirsiniz.

Alman REACH CLP Biyosit Yardım Masası

Federal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından kurulan REACH CLP Biyosit Yardım Masası (harici bağlantı) kimyasal madde ve biyosit üreticileri, ithalatçıları ve kullanıcıları için bilgiler sağlar. Burada REACH, CLP ve Biyosit düzenlemeleriyle ilgili kayıt, değerlendirme, yetkilendirme ve kimyasal maddeler ile biyositlerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi gibi her konuda sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz.

uvex'te ürün güvenliği ve yasaklanan toksik maddeler

Özellikle ciltle temas eden ürünlerde uvex, kişisel koruyucu ekipmanlar dahil olmak üzere, ürün güvenliği ve çevreyle uyumluluk açılarından AB Yönetmeliklerini aşan sıkı kriterlere tabidir. Sunduğumuz hiçbir ürün zararlı madde içermez ve ne kullanıcıyı ne de çevreyi kötü etkiler.

uvex, ürünlerinde zararlı maddelerin kullanımını neredeyse tamamen yasaklamıştır. İstisnai durumlarda bunların kullanımından kaçınılamıyorsa hem kullanıcının hem de çevrenin hiçbir zarara maruz kalmaması için kullanım kurallarında çok sıkı koşullar geçerlidir. Daha fazla bilgiyi yasaklanmış toksik madde listemizde bulabilirsiniz. Burada belirlenen sınırlarla uyumluluk, bağımsız laboratuvarlar tarafından düzenli olarak incelenmektedir.