Gizlilik İlkesi UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Kuruluşumuza ilgi gösterdiğiniz için çok mutluyuz. Veri koruması, UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ve bağlantılı şirketlerinin (buradan itibaren "uvex group" olarak geçer) yönetimi için çok yüksek önceliğe sahiptir.

uvex group'un internet sayfaları kişisel veri sunmadan kullanılabilse de veri sahibi, web sitemiz yoluyla özel kuruluş servislerini kullanmak isterse kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve işleme için kanuni temel bulunmuyorsa genellikle veri sahibinden izin alırız.

Veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerinin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) ve uvex group için geçerli ülkeye özel veri koruma düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleşecektir. Kuruluşumuz, bu veri koruma beyanı yoluyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin doğası, kapsamı ve amacı konusunda kamuyu bilgilendirmeyi amaçlar. Buna ek olarak, veri sahipleri bu veri koruma beyanıyla sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Verileri kontrol eden taraf olarak uvex group, bu web sitesi yoluyla işlenen kişisel verilerin tamamen korunması için çeşitli teknik ve organizasyona yönelik önlemler uygular. Ancak internet tabanlı veri aktarımlarının temelinde güvenlik açıkları bulunabileceğinden kesin koruma garanti edilemez. Bu nedenle, veri sahiplerinin tümü kişisel verilerini bize telefon gibi alternatif yollarla aktarma hakkına sahiptir.

1. Tanımlar

uvex group'un veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) uygulanması için Avrupa yasa koyucularının belirledikleri koşullara dayanır. Veri koruma beyanımız kamu, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında diğer terimlerin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanırız:

a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanınan veya tanınabilir gerçek şahısla ("veri sahibi") ilgili tüm bilgiler anlamına gelir. Tanınabilir gerçek şahıs, özellikle ad, tanımlama numarası, konum verisi, çevrimiçi tanımlayıcı veya gerçek şahsın fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da daha fazla faktör yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak tanınabilecek bir gerçek şahıstır.

b) Veri sahibi

Veri sahibi, verileri işlemekten sorumlu kontrol eden taraf tarafından kişisel verileri işlenen, tanınan ya da tanınabilecek bir gerçek şahıstır.

c) İşleme

İşleme, kişisel veriler veya kişisel veri dizileri üzerinde otomatik olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesinden bağımsız olarak yapılan toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, saklama veya değiştirme, alma, danışma, kullanım, aktarım yoluyla paylaşma, dağıtma ya da başka şekilde mevcut hale getirme, eşleştirme veya birleştirme, silme ya da yok etme gibi tüm işlemler veya işlem dizileridir.

d) İşlemenin sınırlandırılması

İşlemenin sınırlandırılması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profil oluşturma

Profil oluşturma, özellikle gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, davranışları, konumu veya hareketleriyle ilgili yönleri analiz ya da tahmin etmek için gerçek şahsın belirli kişisel özelliklerini değerlendirmek üzere kişisel verinin kullanımı içeren kişisel verinin otomatik olarak işlenmesidir.

f) Yalancı kimlik atama yoluyla anonim hale getirme

Yalancı kimlik atama yoluyla anonim hale getirme, kişisel verilerin tanınan veya tanınabilir gerçek şahsa atanmadığından emin olmak için teknik ve organizasyona yönelik önlemlere tabi tutulan, bir ek bilgi kullanılmadan belirli bir veri sahibine ait olduğunun anlaşılamayacağı şekilde kişisel verinin işlenmesidir.

g) Kontrol eden taraf veya işlemeden sorumlu kontrol eden taraf

Kontrol eden taraf veya işlemeden sorumlu kontrol eden taraf, tek başına veya başka taraflarla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya başka bir kuruluştur; bu işlemenin amaçlarının ve yöntemlerinin Avrupa Birliği veya Üye Ülke yasaları tarafından belirlendiği durumlarda, kontrol eden taraf veya adaylığı için belirli kriter Avrupa Birliği ya da Üye Ülke yasaları tarafından sağlanabilir. 

h) İşleyici

İşleyici, kontrol eden tarafın adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluştur.

i) Alıcı

Alıcı; kişisel verilerin paylaşıldığı, üçüncü taraf olan veya olmayan, gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi veya başka bir kuruluştur. Ancak Avrupa Birliği veya Üye Ülke yasalarına uygun şekilde belirli bir araştırma kapsamında kişisel veri alabilen kamu yetkilileri alıcı olarak görülmez; bu verilerin ilgili kamu yetkilileri tarafından işlenmesi, işlemenin amacına göre uygun veri koruma kurallarına dayalı şekilde gerçekleşir.

j) Üçüncü taraf

Üçüncü taraf; veri sahibi, kontrol eden taraf, işleyici ve kontrol eden tarafın ya da işleyicinin doğrudan yetkisiyle kişisel veriyi işleme yetkisi bulunan taraflar dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi veya ajanstır. Bu tanım uyarınca uvex group şirketleri üçüncü taraf olarak görülmez.

k) Rıza

Veri sahibinin rızası, bir ifade veya açık doğrulayıcı hareket yoluyla kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabulünü gösteren, özgürce verilen, belirli, bilinçli ve kesin göstergedir.

2. Kontrol eden tarafın Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR), Avrupa Birliği'nin üye ülkelerindeki diğer ilgili veri koruma yasalarının ve veri korumayla ilgili diğer hükümlerin amaçları doğrultusunda kontrol eden taraf:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Telefon: 49(0)911-9736-1592
E-posta: O.Roth@uvex.de
Web site: www.uvex.de

3. Veri Koruma Görevlisi'nin Adı ve Adresi

Kontrol eden tarafın Veri Koruma Görevlisi:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Telefon: + 49(0)911-9736-1592
E-posta: O.Roth@uvex.de
Web site: www.uvex.de

Tüm veri sahipleri, veri korumasıyla ilgili soruları ve önerileri için Veri Koruma Görevlimiz ile doğrudan iletişime geçebilir.

4. Tanımlama Bilgileri

uvex group'un internet sayfaları tanımlama bilgileri kullanır. Tanımlama bilgileri bir internet tarayıcısı yoluyla bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çoğu internet sitesi ve sunucu tanımlama bilgileri kullanır. Çoğu tanımlama bilgileri, tanımlama bilgisi kimliği içerir. Tanımlama bilgisi kimliği, tanımlama bilgisinin benzersiz tanımlayıcısıdır. İçinde, depolama bilgisinin saklandığı internet tarayıcısına internet sayfaları ve sunucuları atanabilmesini sağlayan bir karakter dizisi bulunur. Bu sayede ziyaret edilen internet siteleri ve sunucular veri sahibinin tanımlama bilgilerini, tanımlama bilgileri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt edebilir. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz tanımlama bilgisi kimliği yoluyla tanınıp belirlenebilir.

Tanımlama bilgilerinin kullanımı yoluyla uvex group kullanıcılara, tanımlama bilgisi ayarları olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu servisler sunabilir.

Tanımlama bilgisi sayesinde web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcıya göre optimize edilebilir. Tanımlama bilgileri önceden bahsedildiği üzere web sitesi kullanıcılarımızı tanımamızı sağlar. Bu tanıma işleminin amacı kullanıcıların web sitemizden faydalanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin tanımlama bilgileri kullanan web sitesi kullanıcısı, web sitesine her eriştiğinde erişim verisi girmek zorunda kalmaz çünkü bu işlem, web sitesinde ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan tanımlama bilgisi tarafından gerçekleştirilir. Tanımlama bilgisinin bir diğer örneği de çevrimiçi mağazada alışveriş sepetidir. Çevrimiçi mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği kıyafetleri tanımlama bilgisi yoluyla hatırlar.

Veri sahibi istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Buna ek olarak önceden ayarlanmış tanımlama bilgileri, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir. Bu tüm popüler internet tarayıcılarda mümkündür. Veri sahibi kullanılan internet tarayıcısında tanımlama bilgilerini devre dışı bırakırsa web sitemizin tüm işlevleri kullanılamayabilir.

5. Genel veri ve bilgilerin toplanması

uvex group'un web siteleri, veri sahibi veya otomatik sistem, web sitelerini açtığında bir genel veri ve bilgi serisi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucu kayıt dosyalarında depolanır. Toplananlar arasında (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişen sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişen sistemin web sitemize ulaştığı web sitesi (bunlara yönlendiriciler adı verilir), (4) alt web siteleri, (5) internet sitesine erişilme tarihi ve saati, (6) internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişen sistemin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknoloji sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veri ve bilgiler bulunabilir.

uvex group bu genel veri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında çıkarımlarda bulunmaz. Bundan ziyade bu bilgi (1) web sitemizin içeriğini doğru şekilde sunmak, (2) web sitemizin ve reklamlarının içeriğini optimize etmek, (3) bilgi teknoloji sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun süreli uygunluğunu mümkün kılmak ve (4) siber saldırı durumunda cezai takibat için gerekli bilgileri emniyet yetkililerine sağlamak için gereklidir. Bu nedenle uvex group, anonim olarak toplanan veri ve bilgileri, kuruluşumuzun veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel verilerin en iyi şekilde korunmasını garantilemek için istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu kayıt dosyalarının anonim verileri, veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

6. Web sitemize kaydolma

Veri sahibi, kişisel verilerin belirtilmesiyle kontrol eden tarafın web sitesinde kaydolma imkanına sahiptir. Kontrol eden tarafa aktarılacak kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesi yoluyla belirlenir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler sadece kontrol eden tarafın dahili kullanımı ve kendi amaçları doğrultusunda toplanır ve depolanır. Kontrol eden taraf, kendisine dayandırılabilecek dahili bir amaç için bir veya daha fazla işleyicinin kişisel veri kullanılacak şekilde aktarımını da talep edebilir (ör. teslimat servisi).

Kontrol eden tarafın web sitesine kaydolunduğunda internet servis sağlayıcı (ISP) tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kullanılan IP adresi ile kaydın tarihi ve saati de depolanır. Bu verinin depolanmasının sebebi, bunun servislerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin tek yolu olması ve gerekirse gerçekleştirilen suçların incelenmesini mümkün kılmasıdır. Bu yönlerden bu bilgilerin depolanması kontrol eden tarafı güvence altına almak için gereklidir. Bu veri, veriyi iletmek için yasal sorumluluk olmadığı sürece veya iletim cezai takibat amacıyla yapılmadığı sürece üçüncü taraflara iletilmez.

Veri sahibinin kaydı, kişisel verilerin gönüllü şekilde belirtilmesiyle, kontrol eden tarafın veri sahibine ilgili konunun doğası nedeniyle sadece kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerikler veya servisler sunma amacı güder. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında belirtilen kişisel verilerini istedikleri zaman değiştirebilir veya kontrol eden tarafın veri kaydından tamamen sildirebilir.

Veriyi kontrol eden taraf, veri sahibine istek üzerine hakkında depolanan verilerin hangileri olduğu hakkında bilgi sunar. Ek olarak veriyi kontrol eden taraf, yasal depolama sorumlulukları olmadığı sürece veri sahibi isteği veya belirtmesi üzerine kişisel verileri düzeltir ya da siler. Bu veri koruma beyanında özel olarak atanan Veri Koruma Görevlisi ve kontrol eden tarafın çalışanlarının tamamı veri sahibine iletişim kişileri olarak sunulur.

7. Haber bültenlerimize kaydolma

uvex group web sitelerinde kullanıcılara kuruluşumuzun haber bültenine kaydolma şansı sunulur. Bu amaç için kullanılan giriş maskesi hangi kişisel verilerin aktarıldığını ve kontrol eden tarafın haber bültenlerini ne zaman gönderdiğini belirler.

uvex group müşterilerini ve iş ortaklarını haber bülteni yoluyla kuruluş teklifleri hakkında düzenli olarak bilgilendirir. Kuruluşun haber bülteni, veri sahibi tarafından sadece (1) veri sahibinin geçerli bir e-posta adresi varsa ve (2) veri sahibi haber bülteni gönderimine kaydolursa alınabilir. Veri sahibi haber bültenine ilk kez kaydoluyorsa yasal nedenlerden ötürü ikili dahil olma prosedürüne uygun şekilde veri sahibi tarafından kaydedilen e-posta adresine bir doğrulama e-postası gönderilir. Bu doğrulama e-postası, e-posta adresinin sahibinin haber bültenini almak için yetkilendirilen veri sahibi olup olmadığını kanıtlamak üzere kullanılır.

Haber bültenine kayıt sırasında bilgisayar sisteminin internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kayıt olurken kullanılan IP adresini ve kaydın tarihi ile saatinin de depolarız. Bu verilerin toplanması, daha sonraki bir tarihte veri sahibinin e-posta adresinin (muhtemel) kötüye kullanımını anlamak için gereklidir ve bu nedenle, kontrol eden tarafın yasal olarak korunması amacını güder.

Kaydın parçası olarak toplanan kişisel veriler sadece haber bültenimizi göndermek üzere kullanılır. Ek olarak, haber bülteni teklifinde veya teknik koşullarda değişiklik olması durumunda gerekebileceği gibi haber bülteninin çalışması için gerekli olan durumlarda haber bülteninin üyeleri e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Haber bülteni servisi tarafından toplanan kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Veri sahibi haber bültenlerimize kaydını istediği zaman sonlandırabilir. Veri sahibi, haber bültenin gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinin depolanması için verdiği rızayı istediği zaman geri çekebilir. Her haber bülteni rızanın geri çekilmesi amacıyla bir bağlantı içerir. Haber bülteninden istenildiği zaman doğrudan web sitesi yoluyla kaydı durdurmak veya bunu, kontrol eden tarafa farklı bir şekilde belirtmek de mümkündür.

8. Haber Bülteni İzleme

uvex group'un haber bültenleri izleme pikselleri içerir. İzleme pikselleri, kayıt dosyası kaydını ve analizini mümkün kılmak için HTML biçimde gönderilen bu gibi e-postalarda gömülü şekilde bulunan minyatür bir resimdir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısını veya başarısızlığını istatiksel olarak analiz edebilmemizi sağlar. Gömülü takip pikseline bağlı olarak uvex group, e-postanın veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ya da ne zaman açıldığını ve veri sahiplerinin e-posta içinde tıkladığı bağlantıları görebilir.

Haber bültenlerindeki takip piksellerinde toplanan bu gibi kişisel veriler, haber bülteninin gönderilmesini optimize etmek veya gelecekteki haber bültenlerini içeriği veri sahibinin ilgilendiği konulara daha da uygun hale getirmek için depolanır ve analiz edilir. Veri sahipleri ikili dahil olma prosedürü yoluyla verilen rızanın geri çekildiğini istedikleri zaman belirtebilirler. Geri çekmenin ardından kontrol eden taraf tüm bu kişisel verileri siler. uvex group haber bülteni üyeliğinden çıkılmasını otomatik şekilde geri çekme olarak kabul eder.

9. Web sitesi yoluyla iletişim imkanları

uvex group'un web siteleri, kuruluşumuzla hızlı iletişimi mümkün kılan ve elektronik postanın (e-posta) genel adresini de içeren bilgilere sahiptir. Veri sahibi, e-posta veya iletişim formu yoluyla kontrol eden taraf ile iletişim kurarsa veri sahibi tarafından aktarılan kişisel veriler otomatik olarak depolanır. Veri sahibinden kontrol eden tarafa izinli olarak aktarılan bu gibi kişisel veriler işleme ya da veri sahibiyle iletişim kurma amacıyla depolanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

10. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

uvex group, kullanıcılara kontrol eden tarafın web sitesinde bulunan blogdaki bireysel blog katkılarına yorum yapma imkanı sunar. Blog, blogger veya web blogger ismi verilen bir ya da daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog gönderileri halinde düşüncelerini yazabildiği web tabanlı, kamuya açık şekilde ulaşılabilen bir portaldır. Blog gönderilerine çoğunlukla üçüncü taraflar yorum yapabilir.

Ayrıca bir veri sahibi, bu web sitesinde yayınlanan bloga yorum yaparsa veri sahibi tarafından yapılan yorumlar, yorumun tarihi ve kullanıcının veri sahibi tarafından seçilen takma ismi hakkında bilgiler depolanıp yayınlanır. Ek olarak veri sahibinin internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin güvenlik nedenleriyle ve veri sahibin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya ilgili yorum yoluyla yasa dışı içerik yayınlaması durumları için kaydedilir. Bu nedenle kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri kontrol eden tarafın ihlal durumunda suçsuz olduğunu kanıtlamak için lehinedir. Toplanan kişisel veriler, yasa ile zorunlu tutulmadığı veya verileri kontrol eden tarafın savunulması amacı taşımadığı sürece üçüncü taraflara iletilmez.

11. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Verileri kontrol eden taraf, veri sahibinin kişisel verilerini sadece depolamanın amacıyla gerektiği sürece veya Avrupa yasa koyucuları ya da kontrol eden tarafın tabi olduğu kanun veya düzenlemelerdeki yasa koyucular tarafından izin verildiği kadar depolar ve işler.

Depolama amacı uygun değilse veya Avrupa koyucu ya da diğer yetkili yasa koyucu tarafından belirtilen depolama süresi sona ererse kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun şekilde rutin olarak engellenir veya silinir.

12. Veri sahibinin hakları

a) Doğrulama hakkı

Her bir veri sahibine, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair kontrol eden taraftan doğrulama alma hakkı sunulur. Veri sahibi bu doğrulama hakkını Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı ile iletişime geçerek kullanabilir.

b) Erişim hakkı

Her bir veri sahibine, Avrupa yasa koyucusu tarafından, depolanan kişisel verileri hakkında bilgileri ve bu bilginin bir kopyasını alma hakkı sunulur. Buna ek olarak Avrupa yönergeleri ve düzenlemeleri veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı verir:

 • işlemenin amacı;
 • ilgili kişisel verilerin kategorileri;
 • özellikle üçüncü taraf ülkelerdeki veya uluslararası organizasyonlardaki alıcılar olmak üzere kişisel verilerin paylaşıldığı veya paylaşılacağı tarafların alıcıları ve kategorileri;
 • mümkün olduğu yerde kişisel verinin depolanacağı tahmini süre veya mümkün değilse süreyi belirlemek için kullanılacak kriter;
 • kontrol eden taraftan kişisel verilerin çekilmesini veya silinmesini isteme, veri sahibiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme ya da işlemeye itiraz etme hakkı;
 • gözetmen niteliğindeki bir yetkiliye şikayet gönderme hakkı;
 • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumda veri kaynaklarına dair mevcut olan tüm bilgiler;
 • GDPR'nin 22 (1) ve (4) maddelerinde belirtildiği üzere profilleme dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve bu durumlarda en azından kullanılan mantıkla ilgili anlaşılır bilgi ve veri sahibi için bu gibi bir işlemenin önemi ve öngörülen sonuçları.

Bunlara ek olarak veri sahibi kişisel verilerin üçüncü tarafta bir ülkeye veya uluslararası bir organizasyona aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Bu durumda veri sahibi aktarımla ilgili uygun önlemler hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Veri sahibi bu erişim hakkını Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı ile iletişime geçerek kullanabilir.

c) Geri çekme hakkı

Her bir veri sahibine, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendisiyle ilgili doğru olmayan kişisel verilerin usulsüz gecikme olmadan geri çekildiğini, kontrol eden taraftan doğrulama alma hakkı sunulur. İşlemenin hedefini dikkate alarak veri sahibi, ek ifade sunmak gibi yöntemler de dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanması hakkında sahiptir.

Veri sahibi bu geri çekme hakkını Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı ile iletişime geçerek kullanabilir.

d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)

Her veri sahibi Avrupa yasa koyucusu tarafından, kontrol eden taraftan kendisiyle ilgili kişisel verilerin usulsüz gecikme olmadan silinmesini isteme hakkına sahiptir ve kontrol eden taraf aşağıdaki koşullardan biri uygun olduğu sürece, işleme zorunlu olmadığı durumlarda, kişisel verileri usulsüz gecikme olmadan silme yükümlülüğüne sahiptir:

 • Kişisel verilerin toplandığı veya başka şekilde işlendiği amaçlar doğrultusunda artık gerekmemesi.
 • Veri sahibini, GDPR'nin 6 (1) Maddesinin (a) bölümüne ya da GDPR'nin 9 (2) Maddesinin (a) bölümüne göre veya işleme için başka bir yasal durumun olmadığı durumlarda işlemenin dayandığı rızasını çekmesi.
 • Veri sahibinin GDPR'nin 21 (1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmesi ve işleme için bunu geçersiz kılan meşru bir koşul olmaması durumunda veya veri sahibinin GDPR'nin 21 (2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmesi.
 • Kişisel verilerin yasaya uygun olmayan şekilde işlenmiş olması.
 • Kontrol eden tarafın tabi olduğu Avrupa Birliği veya Üye Ülke yasalarına uyumluluk için kişisel verilerin silinmesinin gerektiği durumlarda.
 • Kişisel verilerin, GDPR'nin 8 (1) Maddesinde belirtilen bilgi topluluğu hizmet teklifi nedeniyle toplanması.

Yukarıda bahsedilen nedenlerden biri veya daha fazlası geçerliyse ve veri sahibi uvex group tarafından depolanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek istiyorsa istediği zaman Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir. uvex group'un Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı en kısa sürede silme isteğinin hemen uygulanmasını sağlayacaktır.

Kontrol eden tarafın kişisel veriyi kamuya açık hale getirdiği ve Madde 17 (1) uyarınca kişisel veriyi silme yükümlülüğü olduğu durumlarda kontrol eden taraf, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak veri sahibinin silinmesini talep ettiği kişisel verileri işleyen, bu verilere bağlantısı olan ya da bu verinin kopyası veya taklidine sahip olan diğer kontrol eden tarafları işlemenin gerekli olmadığı durumlarda, teknik önlemler de dahil olmak üzere bilgilendirmek için makul adımları atar. uvex group'un Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı bireysel davalarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.

e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

Her bir veri sahibi, aşağıdaki koşullardan biri geçerli olduğunda kontrol eden taraftan işlenmenin sınırlanmasını talep etme hakkına sahiptir ve bu hak Avrupa yasa koyucusu tarafından sağlanır:

 • Veri sahibi tarafından kişisel verinin doğruluğuna itiraz edilmesi durumunda kontrol eden tarafın kişisel verilerin doğruluğunu onaylaması için belirli bir süre.
 • İşlemenin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerinin silinmesine karşı çıkarak bunun yerine kullanımının sınırlandırılmasını istemesi.
 • Kontrol eden tarafın artık işlemek için kişisel verilere ihtiyacı olmaması ama veri sahibinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunması için kontrol eden tarafı zorunlu tutması.
 • Veri sahibinin GDPR'nin 21 (1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmesi durumunda kontrol eden tarafın veri sahibinin koşullarını geçersiz kılıp kılmadığının belirlenmesi.

Yukarıda bahsedilen koşullar karşılanıyorsa ve veri sahibi uvex group tarafından depolanan kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etmek istiyorsa istediği zaman Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir. uvex group'un Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı işlemenin sınırlandırılmasını sağlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından sağlanan, kendisiyle ilgili kontrol eden tarafa sunulan kişisel bilgileri yapısal, sık kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde alma hakkına sahiptir. İşleme GDPR'nin 6 (1) Maddesinin (a) bölümü ya da 9 (2) Maddesi uyarınca işleme rızaya veya GDPR'nin 6 (1) Maddesinin (b) bölümü uyarınca sözleşmeye dayandığı ve işleme otomatikleştirilmiş yöntemlerle gerçekleştirildiği, işlemenin kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin performansı veya kontrol eden tarafta resmi bir yetkilinin uygulaması için gerekli olmadığı sürece kişisel verinin sağlandığı kontrol eden tarafın engellemesi olmadan veri sahibi bu verileri başka bir kontrol eden tarafa aktarma hakkına sahiptir.

Bunlara ek olarak, GDPR'nin 20 (1) Makalesi uyarınca kendi veri taşıma hakkını uygulayarak veri sahibi, teknik olarak mümkün olan ve başkalarının haklarını ve özgürlüklerini kötü yönde etkilemeyen durumlarda kişisel verilerinin bir kontrol eden taraftan doğrudan diğer kontrol eden tarafa aktarılması hakkına sahiptir.

Veri taşınabilirliği hakkını kullanmak üzere veri sahibi istediği zaman uvex tarafından atanan Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan ile iletişime geçebilir.

g) İtiraz etme hakkı

Her bir veri sahibi, GDPR'nin 6 (1) Maddesinin (e) veya (f) bölümü uyarınca kendiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine içinde bulunduğu durumu koşul göstererek istediği zaman Avrupa yasa koyucuları tarafından sağlanan itiraz etme hakkını kullanabilir. Bu, aynı maddeler uyarınca, profilleme için de geçerlidir.

uvex group itiraz durumunda, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılacak mecburi koşullar ya da yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunması durumu haricinde kişisel veriyi işlemeyi durdurur.

uvex group, kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa veri sahibi bu pazarlamayla ilgili kendi kişisel verilerinin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu kapsamda profilleme için de geçerlidir. Veri sahibi uvex group'un doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerini işlemesine itiraz ederse uvex group bu amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemeyi durdurur.

Ek olarak veri sahibi, işlemenin kamu yararı sebebiyle gerçekleştirilen bir görev tarafından gerektirilmediği sürece, ilgili durumuyla bağlantılı olarak kişisel verilerinin uvex group tarafından bilimsel veya tarihi araştırma ya da GDPR'nin 89 (1) Maddesi uyarınca istatistik amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

İtiraz etme hakkını kullanmak için veri sahibi doğrudan uvex group'un Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Ek olarak veri sahibi, 2002/58/EC Yönergesinden bağımsız olarak bilgi toplu servisleri kullanımı bağlamında teknik özellikler kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkına sahiptir.

h) Otomatik bireysel karar verme (profilleme dahil)

Her veri sahibine, Avrupa yasa koyucusu tarafından, sadece otomatik işleme yoluyla (profilleme dahil) kendisini ilgilendiren veya benzer şekilde yüksek derecede etkileyen yasal sonuçlar yaratan kararlara maruz kalmaya itiraz etme hakkı sunulur. Bu, karar (1) veri sahibi ile veriyi kontrol eden taraf arasında sözleşmeye katılmak veya sözleşme uygulamak için gerekli olmadığında veya (2) kontrol eden tarafın tabi olduğu ve veri sahibinin haklarını, özgürlüklerini ve meşru menfaatini korumak için uygun önlemleri belirleyen Avrupa Birliği veya Üye Ülke yasalarıyla yetkilendirilmediğinde ya da (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmadığında geçerlidir.

Karar (1) veri sahibi ile veriyi kontrol eden taraf arasında sözleşmeye katılmak veya sözleşmenin uygulanması için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa uvex group, en azından kontrol eden tarafın insan müdahalesini mümkün kılarak veri sahibinin kendi görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme haklarını, özgürlüklerini ve meşru menfaatini korumak için uygun önlemler alacaktır.

Veri sahibi otomatik bireysel karar vermeyle ilgili haklarını doğrudan uvex group Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı le iletişime geçerek kullanabilir.

i) Veri koruması rızasını geri çekme hakkı

Her bir veri sahibi, Avrupa koyucusu tarafından sunulan, kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği rızayı geri çekme hakkına sahiptir.

Veri sahibi rızasını çekme hakkını doğrudan uvex group Veri Koruma Görevlimiz veya kontrol eden tarafın başka bir çalışanı le iletişime geçerek kullanabilir.

13. Başvurular ve başvuru prosedürleri için veri koruması

Veriyi kontrol eden taraf başvuru yapan kişilerin kişisel verilerini, başvuru prosedürünü işlemek amacıyla toplar ve işler. İşleme, elektronik olarak da gerçekleştirilebilir. Bu özellikle başvuran kişinin başvuru belgelerini e-posta veya kontrol eden tarafın web sitesindeki bir web formu yoluyla gönderdiğinde geçerlidir. Veriyi kontrol eden taraf başvuran kişiyle çalışma sözleşmesi gerçekleştirirse gönderilen veriler yasal gereklilikler uyarınca çalışma ilişkisini işleme amacıyla depolanır. Veriyi kontrol eden taraf başvuran kişiyle çalışan sözleşmesi gerçekleştirilmezse başvuru belgeleri, silmenin kontrol eden tarafın meşru menfaatini ihlal etmediği ya da başvuranın itiraz kararının bildirilmesinin ardından altı aya kadar daha uzun depolama sürecini onayladığı durumlar dışında itiraz kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu ilişkide meşru menfaatimize örnek olarak Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) dahilinde prosedür için ispat mecburiyeti verilebilir.

14. Etracker'ın uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Etracker kuruluşunun entegre bileşenlerini barındırır. Etracker bir web analiz servisidir. Web analizi, web sitesini ziyaret edenlerin davranışlarına dair verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesidir. Web analiz servisleri, diğer işlevlerinin yanında kişinin hangi web sitesinden başka bir web sitesine vardığı (yönlendirici adı verilir), web sitesinin hangi alt sitelerinin ya da ne kadar sık ziyaret edildiği ve alt sitelerin ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizi çoğunlukla web sitesinin optimizasyonu ve internet reklamlarının maliyet-fayda analizi için gerçekleştirilir.

Etracker'ı işleten şirket Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany'dir.

Etracker, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine tanımlama bilgisi yerleştirir. Tanımlama bilgisinin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Etracker bileşeni olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına Etracker bileşeni yoluyla Etracker'a pazarlama ve optimizasyon amaçları için veri iletmek üzere otomatik olarak istem gönderilir. Bu teknik prosedür sırasında Etracker, takma isimli kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılan veriler alır. Bu şekilde oluşturulan kullanıcı profilleri kontrol eden tarafın internet sayfasına erişen veri sahibinin davranışını analiz etmek için kullanılır ve web sitesini geliştirmek ve optimize etmek amacıyla değerlendirilir. Etracker bileşeni yoluyla toplanan veriler, veri sahibinden ayrıca ve açık şekilde rıza alınmadan veri sahibini tanımlamak üzere kullanılmaz. Bu veri, kişisel veriler veya aynı takma ismi içeren diğer veriler ile birleştirilmez.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği üzere istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak Etracker'ın veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine kullanım bilgisi ayarlamasını da önler. Ek olarak Etracker tarafından önceden ayarlanmış tanımlama bilgileri web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir.

Ek olarak veri sahibi Etracker tanımlama bilgisi tarafından bu internet sitesiyle ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Etracker tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunu önleme imkanına sahiptir. Bu amaç doğrultusunda veri sahibi http://www.etracker.de/privacy bağlantısının altında vazgeçme tanımlama bilgisi ayarlayan "cookie-set" (tanımlama bilgisi ayarı) tuşuna basmalıdır. Bu amaçla kullanılan vazgeçme tanımlama bilgisi veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknoloji sistemine yerleştirilir. Tanımlama bilgileri veri sahibinin siteminden silinirse veri sahibi yeniden bağlantıya giderek yeni bir vazgeçme tanımlama bilgisi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, vazgeçme tanımlama bilgisinin ayarlanmasıyla kontrol eden tarafın web siteleri artık veri sahibi tarafından tam olarak kullanılamayabilir. Etracker'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://www.etracker.com/en/data-privacy/ adresinden erişilebilir

15. Facebook'un uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Facebook kuruluşunun entegre bileşenlerini barındırır. Facebook sosyal bir ağdır.

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların sanal ortamda birbirleriyle iletişim kurmasını ve etkileşmesini mümkün kılan sosyal etkileşimler için internette bulunan bir alandır. Sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak kullanılabilir veya internet topluluğunun kişisel ya da işle ilgili bilgiler sağlamasını mümkün kılabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının gizli profiller oluşturmasını, fotoğraflar yüklemesini ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmalarını mümkün kılar.

Facebook'u işleten şirket Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States'dir. Bir kişi ABD'nin veya Kanada'nın dışında yaşıyorsa kontrol eden taraf Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland'dır.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Facebook bileşeni (Facebook eklentileri) olan bu internet web sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki web tarayıcısına Facebook üzerinden ilgili Facebook bileşenin görüntülenmesini indirmek üzere otomatik olarak istem gönderilir. Tüm Facebook Eklentilerine genel bakışa https://developers.facebook.com/docs/plugins/ altından erişebilirsiniz. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sitesine eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda Facebook'ta da oturum açmışsa Facebook, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sitesinin ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi Facebook bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilen Facebook tuşlarından birine (ör. "Beğen" tuşu) tıklarsa veya veri sahibi bir yorum yaparsa Facebook bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

Facebook, veri sahibinin Facebook oturumu açık olduğu her zaman veri sahibi web sitemizi açtığında Facebook bileşeni yoluyla veri sahibinin web sitemizi ziyareti hakkında bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Facebook'a bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden Facebook hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

https://facebook.com/about/privacy/ adresindeki Facebook tarafından yayınlanan veri koruma kılavuzu Facebook'un kişisel verileri toplaması, işlemesi ve kullanımı hakkında bilgi sunar. Ek olarak burada veri sahibinin gizliliğini korumak için Facebook'un hangi ayar seçenekleri sunduğu açıklanır. Bunların yanı sıra Facebook'a veri aktarımı ortadan kaldırmak için Webgraph sağlayıcısının Facebook blocker programı gibi farklı yapılandırma seçenekleri kullanılabilir. Bu uygulamalar veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Facebook ziyaretçi işlem pikseliyle dönüştürme ölçümü
Aşağıdaki şekilde verdiğiniz rızanızla:
"Facebook'un ziyaretçi işlem pikseli kullanmasını kabul ediyorum"
Web sitemizde
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
( "Facebook")
"ziyaretçi işlem pikseli"ni açık olarak ayarladık. Bu şekilde kullanıcıların Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yeniden yönlendirildikten sonra davranışları takip edilebilir. Bu süreç istatiksel ve pazar araştırması amacıyla Facebook reklamlarının verimliliği değerlendirmek için tasarlanmıştır ve gelecekteki reklam çalışmalarımızı optimize etmeye yardımcı olabilir. Toplanan veri bize anonim olarak sunulur; bu nedenle kullanıcıların kimliği konusunda fikir sunmaz. Ancak veriler Facebook tarafından depolanır ve işlenir. Bu nedenle ilgili kullanıcı profiliyle bağlantı kurmak mümkündür ve Facebook veri kullanım yönergesine (https://www.facebook.com/about/privacy/) göre Facebook verileri kendi reklam amaçları doğrultusunda kullanabilir. Facebook'un ve bağlı şirketlerin Facebook içi ile dışında reklam görüntülemesini etkinleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızda bir tanımla bilgisi bu amaçlar doğrultusunda da depolanabilir. Ziyaretçi işlem pikselinin kullanımına dair rıza sadece 13 yaşından büyük kullanıcılar tarafından verilebilir. Daha gençseniz izninizi garantilemenizi isteriz. Rızanızı çekmek istiyorsanız lütfen buraya tıklayın: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Facebook pikselini devre dışı bırak

16. Getty Images Fotoğraflarının uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Getty Images kuruluşunun entegre bileşenlerini barındırır. Getty Images bir Amerika fotoğraf ajansıdır. Fotoğraf ajansı, piyasaya görüntüler ve diğer görüntü materyalleri sağlayan bir kuruluştur. Fotoğraf ajansı genellikle fotoğraflar, çizimler ve videolar pazarlar. Fotoğraf ajansı, başta internet web sitesi yöneticileri, yayın editörleri ve televizyon medya organları ile reklam ajansları olmak üzere farklı müşterilere kullandıkları görüntüleri lisanslar.

Getty Images bileşenlerini işleten şirket Getty Images International, 1st floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland'dır.

Getty Images stok görüntülerinin gömülmesine (mümkün olduğunda ücretsiz olarak) izin verir. Gömme, herhangi bir yabancı içeriğin (yabancı bir web sitesi tarafından sağlanan metin, video veya görüntü verisi) dahil veya entegre edilerek kendi web sitenizde görüntülenmesidir. Gömme kodu, gömme işlemi için kullanılır. Gömme kodu, web sitesi sahibi tarafından web sitesine entegre edilen bir HTML kodudur. Gömme kodu web sitesi sahibi tarafından entegre edildiğinde diğer web sitesindeki harici içerik web sitesi ziyaret edildiği sürece varsayılan olarak hemen görüntülenir. Üçüncü taraf içeriği görüntülemek için harici içerik doğrudan diğer internet sitesinden yüklenir. Getty Images http://www.gettyimages.co.uk/resources/embed adresinde gömülü içerik hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

Gömme kodunun Getty Images görüntülerinin gösterilmesini sağlayacak şekilde teknik yöntemlerle uygulanması yoluyla veri sahibinin web sitemize erişmek için kullandığı internet bağlantısının IP adresi Getty Images'a iletilir. Ayrıca Getty Images web sitesi, tarayıcı türü, tarayıcı dili ve erişim süresi ve uzunluğu bilgilerini toplar. Ek olarak Getty Images, veri sahibi tarafından ziyaret edilen alt sayfalarımız hakkında bilgiler olan navigasyon bilgilerini ve veri sahibinin web sitemizi ziyaret ederken gerçekleştirdiği diğer etkileşimler hakkında bilgi toplayabilir. Bu veri Getty Images tarafından depolanabilir ve analiz edilebilir.

Daha fazla bilgiye ve Getty Images'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy adresinden erişilebilir

17. Google AdSense'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Google AdSense entegre etmiştir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerine reklam yerleştirmeyi mümkün kılan bir çevrimiçi hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerinde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü tarafın içeriğiyle eşleştirerek seçen bir algoritmaya dayanır. Google AdSense ilgi alanı tabanlı şekilde internet kullanıcısının hedeflenmesini sağlar. Bunu bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygular.

Google'ın AdSense bileşeninin işleten şirketi Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States'dir.

Google'ın AdSense bileşeninin hedefi, reklamların web sitemize entegre edilmesidir. Google AdSense veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Tanımlama bilgisinin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Tanımlama bilgisi ayarıyla Alphabet Inc. web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Kontrol eden tarafın yönettiği ve Google AdSense bileşeninin entegre edildiği bu internet sitesindeki her bir sayfanın çağrılmasıyla veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısı, çevrimiçi reklamcılık ve Alphabet Inc. komisyonunu ödemeleri amacıyla Google AdSense bileşeni üzerinden otomatik olarak veri gönderir. Bu teknik prosedür sırasında Alphabet Inc. kuruluşu, Alphabet Inc.ın başka amaçların yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasını ve bu bilgiyle komisyon ücretleri oluşturmasını sağlamak üzere veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgilerini edinir.

Veri sahibi yukarıda belirtildiği üzere istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan web tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak Alphabet Inc.ın, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine kullanım bilgisi ayarlamasını da önler. Ek olarak Alphabet Inc. tarafından zaten kullanılan tanımlama bilgileri web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir.

Google AdSense izleme pikselleri de kullanır. İzleme pikseli, kayıt dosyasının kaydedilmesini ve üzerinden istatiksel analiz gerçekleştirilebilecek kayıt dosyası analizini mümkün kılmak için web sayfalarına gömülen minyatür bir grafiktir. Gömülü izleme piksellerine bağlı olarak Alphabet Inc. bir web sitesinin veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantılara tıklanıldığını belirleyebilir. İzleme pikselleri, diğer amaçların yanı sıra web sitesine ziyaretçi akışını analiz etme görevi görür.

Google AdSense yoluyla IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve dikkate alınması için gerekli olan kişisel veri ile bilgiler ABD'deki Alphabet Inc.e aktarılır. Bu kişisel veriler ABD'de depolanır ve işlenir. Alphabet Inc. toplanan kişisel bilgileri bu teknik prosedür yoluyla üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Google AdSense aşağıdaki bağlantıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

18. Google Analytics'in (anonimleştirme işleviyle) uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz servisidir. Web analizi web sitesini ziyaret edenlerin davranışlarına dair verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesidir. Web analiz servisleri, diğer işlevlerinin yanında kişinin geldiği web sitesi (yönlendirici adı verilir), hangi alt sayfaların ya da ne kadar sık ziyaret edildiği ve alt sayfanın ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizi çoğunlukla web sitesinin optimizasyonu ve internet reklamlarının maliyet-fayda analizi için gerçekleştirilir.

Google Analytics bileşeninin işleten şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States'dir.

Google Analytics yoluyla web analizi için kontrol eden taraf "_gat. _anonymizeIp" uygulamasını kullanır. Bu uygulama yoluyla veri sahibinin internet bağlantısı IP adresi Avrupa Birliği'nin Üye Ülkeleri'nde veya Avrupa Ekonomik Alanı ile anlaşma içerisindeki başka bir ülkeden web sitelerimize erişildiğinde Google tarafından kısaltılır ve anonim hale getirilir.

Google Analytics bileşenin amacı web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google toplanan veri ve bilgileri başka amaçların yanı sıra web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve bize internet sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetler sunmak için kullanır.

Google Analytics veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Tanımlama bilgisinin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Tanımlama bilgisi ayarıyla Google web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Google Analytics bileşeni olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına Google Analytics bileşeni yoluyla Google'a çevrimiçi reklamcılık amacıyla ve komisyon ücretleri için otomatik olarak veri gönderir. Bu teknik prosedür sırasında Google kuruluşu, Google'ın başka amaçların yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasını ve bu bilgiyle komisyon ücretleri oluşturmasını sağlamak üzere veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgilerini edinir.

Tanımlama bilgisi veri sahibinin web sitemize erişim süresi, erişimi hangi konumdan gerçekleştirdiği ve ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Dahili sitemize her bir erişimde veri sahibinin kullandığı internet erişim IP adresi dahil olmak üzere bu gibi kişisel veriler ABD'de Google'a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından ABD'de depolanır. Google teknik prosedürler yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi yukarıda belirtildiği üzere istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan web tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak Google Analytics'in veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine kullanım bilgisi ayarlamasını da önler. Ek olarak Google Analytics tarafından zaten kullanılan tanımlama bilgileri web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir.

Ek olarak veri sahibi bu web sitesinin kullanımıyla ilgili Google Analytics tarafından veri toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunu önleme imkanına sahiptir. Bu amaç doğrultusunda veri sahibi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısından bir tarayıcı eklentisi indirip bunu yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi Google Analytics'e JavaScript yoluyla internet sayfalarını ziyaret hakkındaki verilerin ve bilgilerin Google Analytics'e aktarılmamasını söyler. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi Google tarafından itiraz olarak görülür. Veri sahibinin bilgi teknoloji sistemi gelecekte silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse veri sahibi, Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini tekrar yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya yetkinliği olan başka bir kişi tarafından kaldırılırsa ya da devre dışı bırakılırsa tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.

Daha fazla bilgiye ve Google'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us.html adresinden erişilebilir. Google Analytics aşağıdaki bağlantıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: https://www.google.com/analytics/.

19. Google Remarketing'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Google Remarketing hizmetleri entegre etmiştir. Google Remarketing, bir kuruluşun daha önce kendi internet sitesini ziyaret etmiş internet kullanıcılarına reklam görüntülemesini sağlayan bir Google AdWords özelliğidir. Bu şekilde Google Remarketing'in entegrasyonu kuruluşun kullanıcı tabanlı reklamcılık oluşturarak ilgilenen internet kullanıcılarına bağlantılı reklamlar gösterebilmesini sağlar.

Google Remarketing hizmetlerinin işleten şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States'dir.

Google Remarketing'in amacı ilgiye dayalı reklamcılık sunulmasıdır. Google Remarketing, Google ağında veya diğer web sitelerde bireysel ihtiyaçlara dayanan ve internet kullanıcılarının ilgi alanlarıyla eşleşen reklamlar görüntülememizi sağlar.

Google Remarketing veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine bir tanımlama bilgisi ayarlar. Tanımlama bilgisinin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Tanımlama bilgisinin ayarlanmasıyla Google, web sitemizden sonra ziyaret edilen Google reklam ağı üyesi diğer ağlarda web sitemizin ziyaretçisinin tanınmasını sağlar. Google Remarketing tarafından servis entegre edilen tüm internet sayfalarını ziyarette veri sahibinin web tarayıcısı Google ile otomatik olarak tanınır. Bu teknik prosedür sırasında Google, kullanıcının IP adresi veya gezinme davranışı gibi diğer servislerinin yanı sıra ilgi alanlarına uygun reklamcılık için kullandığı kişisel bilgiler alır.

Tanımlama bilgisi, veri sahibinin ziyaret ettiği internet sayfaları gibi kişisel verileri depolamak için kullanılır. İnternet sayfalarımız her ziyaret edildiğinde veri sahibinin kullandığı internet erişim IP adresi dahil olmak üzere bu gibi kişisel veriler ABD'de Google'a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından ABD'de depolanır. Google teknik prosedürler yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi yukarıda belirtildiği üzere istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan web tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak Google'ın veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine kullanım bilgisi ayarlamasını da önler. Ek olarak Google tarafından zaten kullanılan tanımlama bilgileri web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir.

Ayrıca veri sahibi Google tarafından ilgi alanına dayanan reklamcılık sunulmasına itiraz edebilir. Bu amaç doğrultusunda veri sahibi www.google.de/settings/ads bağlantısına gidip kullandığı her bir internet tarayıcısında istenen ayarları belirleyebilir.

Daha fazla bilgiye ve Google'ın gerçek veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden erişilebilir.

20. Google+'ın uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Kontrol eden taraf bu web sitesine bileşen olarak Google+ düğmesini entegre etmiştir. Google+ bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların sanal ortamda birbirleriyle iletişim kurmasını ve etkileşmesini mümkün kılan sosyal etkileşimler için internette bulunan bir alandır. Sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak kullanılabilir veya internet topluluğunun kişisel ya da işle ilgili bilgiler sağlamasını mümkün kılabilir. Google+ sosyal ağ kullanıcılarının gizli profiller oluşturmasını, fotoğraflar yüklemesini ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmalarını mümkün kılar.

Google+'ın işleten şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES'dir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içine Google+ tuşu entegre edilen bu web sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili Google+ tuşu bileşeni üzerinden Google+ tuşu görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. Bu teknik prosedür sırasında Google veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgilere https://developers.google.com/+/ adresinden erişebilirsiniz.

Veri sahibi aynı anda Google+'da da oturum açmışsa Google, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi Google+ tuşu yoluyla toplanır ve Google bunu, veri sahibinin ilgili Google+ hesabı ile eşleştirir.

Veri sahibi web sitemize entegre edilen Google+ tuşuna tıklayarak Google+'a 1 öneri verirse Google bu bilgiyi, veri sahibinin Google+ kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar. Google, veri sahibinin Google+ 1 önerisini depolayarak bununla ilgili olarak veri sahibinin kabul ettiği hüküm ve koşullara uygun şekilde kamuya açık hale getirir. Ardından veri sahibinin kullandığı Google+ hesap ismi ve kaydedilen fotoğrafı gibi diğer kişisel bilgilerle birlikte veri sahibi tarafından bu web sitesinde verilen Google+ 1 önerisi, Google arama motoru gibi arama motoru sonuçları, veri sahibinin Google hesabı gibi diğer Google hizmetlerinde veya internet sayfaları gibi diğer yerlerde ya da reklamlarla bağlantılı olarak depolanır ve işlenir. Ayrıca Google, bu web sitesine ziyareti Google'da depolanan diğer verilerle eşleştirebilir. Google bunlara ek olarak çeşitli Google servislerini geliştirmek veya optimize etmek amacıyla bu kişisel bilgileri kaydeder.

Google+ düğmesi yoluyla Google, veri sahibi web sitemizi ziyaret ettiğinde Google+ oturumu da açmışsa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır. Bu veri sahibinin Google+ düğmesine basıp basmamasından bağımsız olarak gerçekleşir.

Veri sahibi Google'a kişisel verilerini aktarmak istemiyorsa web sitemizi ziyaret etmeden önce Google+ hesabı oturumunu kapatarak bunu önleyebilir.

Daha fazla bilgiye ve Google'ın veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden erişilebilir. Google'ın Google+ 1 düğmesi hakkında sunduğu daha fazla referansa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinden erişilebilir.

21. Google AdWords'ün uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Google AdWords entegre etmiştir. Google AdWords, reklam verenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklamlar yerleştirmesini mümkün kılan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, reklam verenin anahtar sözcükleri önceden belirlemesini mümkün hale getirir. Bunun yardımıyla kullanıcı anahtar sözcükle bağlantılı bir arama sonucu almak üzere arama motorunu kullandığında Google arama sonuçlarında bir reklam gösterilir. Google Advertising Network'te reklamlar ilgili web sayfalarına önceden belirlenen anahtar sözcükleri dikkate alarak, otomatik bir algoritma yoluyla dağıtılır.

Google AdWords'ün işleten şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES'dir.

Google AdWords'ün amacı üçüncü taraf web sitelerine ve Google arama motorunun arama sonuçlarına dahil olarak web sitemizin tanıtılması ve web sitemizde üçüncü taraf reklamların sunulmasıdır.

Veri sahibi web sitemize bir Google reklamı yoluyla ulaşırsa Google yoluyla veri sahibinin bilgi teknoloji sistemi hakkında bilgiler içeren bir dönüştürme tanımlama bilgisi oluşturulur. Tanımlama bilgisinin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Dönüştürme tanımlama bilgisi geçerliliğini 30 gün sonra kaybeder ve veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Tanımlama bilgisinin süresi geçmediyse dönüştürme tanımlama bilgisi, web sitemizde bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfaların ziyaret edilip edilmediğini kontrol etmek için kullanılır. Dönüştürme tanımlama bilgisi yoluyla hem Google hem de kontrol eden taraf, web sitemizin AdWords reklamına erişen bir kişinin satış oluşturup oluşturmadığını, yani ürün satışı gerçekleştirilirse veya iptal edilirse anlayabilir.

Dönüştürme tanımlama bilgisi yoluyla toplanan veri ve bilgiler Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak üzere kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri; AdWords reklamları yoluyla hizmet verilen kullanıcıların toplam sayısını belirlemek, her bir AdWords reklamının başarısını ya da başarısızlığını ölçmek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için kullanılır. Şirketimiz de diğer Google AdWords reklam verenleri de Google'dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgiler alamaz.

Dönüştürme tanımlama bilgisi, veri sahibinin ziyaret ettiği internet sayfaları gibi kişisel verilerini depolar. İnternet sayfalarımız her ziyaret edildiğinde veri sahibinin kullandığı internet erişim IP adresi dahil olmak üzere bu gibi kişisel veriler ABD'de Google'a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından ABD'de depolanır. Google teknik prosedürler yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği üzere, istediği zaman web sitemizden tanımlama bilgileri ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla önleyerek tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak Google'ın veri sahibinin bilgi teknoloji sistemine dönüştürme tanımlama bilgisi yerleştirmesini da önler. Ek olarak Google AdWords tarafından ayarlanmış tanımlama bilgileri internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla silinebilir.

Veri sahibi Google tarafından ilgi alanına dayanan reklamcılık sunulmasına itiraz edebilir. Bunun için veri sahibinin her bir tarayıcısından www.google.de/settings/ads bağlantısına erişmesi ve istenen ayarları belirlemesi gerekir.

Daha fazla bilgiye ve Google'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden erişilebilir.

22. Google Etiket Yöneticisi

Bu web sitesi Google Etiket Yöneticisi'ni kullanır. Bu hizmet, web sitesi etiketlerinin tek bir arabirim kullanılarak yönetilmesini sağlar. Google Etiket Yöneticisi yalnızca etiketleri uygular. Bu, şu anlama gelir: Çerez kullanılmaz ve kişisel veriler kaydedilmez. Google Etiket Yöneticisi, veri kaydedebilecek diğer etiketleri etkinleştirir. Ancak Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişemez. Bir özellik, etki alanı veya çerez düzeyinde devre dışı bırakılırsa Google Etiket Yöneticisi tarafından uygulanmaları durumunda tüm izleme etiketleri için etkin kalır.

23. Instagram'ın uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Instagram hizmetinin entegre bileşenlerini barındırır. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarını ve bu verileri diğer sosyal ağlara dağıtmalarını sağlayan bir görsel-işitsel platformdur.

Instagram'ın sunduğu servisleri işleten şirket Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES'dir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Instagram bileşeni (Insta düğmesi) olan bu İnternet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili Instagram bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. Bu teknik prosedür sırasında Instagram, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda Instagram'da da oturum açmışsa Instagram, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi Instagram bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Instagram hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilen Instagram tuşlarından birine tıklarsa Instagram bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

Instagram, kullanıcı web sitemize eriştiğinde Instagram oturumu açtıysa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Instagram bileşeni yoluyla bilgi alır. Bu, kişinin Instagram düğmesine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Instagram'a bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden Instagram hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

Daha fazla bilgiye ve Instagram'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adreslerinden erişilebilir.

24. LinkedIn'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Kontrol eden taraf, web sitesine LinkedIn Corporation bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn, mevcut iş ilişkileri olan kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve yeni iş ilişkileri oluşturmasını sağlayan web tabanlı bir sosyal ağdır. 200 ülkeden fazla konumda 400 milyondan fazla kayıtlı kişi LinkedIn kullanmaktadır. Bu nedenle LinkedIn iş ilişkileri için en büyük platformdur ve dünyada en fazla erişilen web sitelerinden biridir.

LinkedIn'i işleten şirket LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES'dir. ABD dışındaki gizlilik konuları için LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland sorumludur.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili LinkedIn bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. LinkedIn eklentisi hakkında daha fazla bilgiye https://developer.linkedin.com/plugins adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında LinkedIn, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda LinkedIn'de de oturum açmışsa LinkedIn, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi LinkedIn bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili LinkedIn hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilen LinkedIn tuşlarından birine tıklarsa LinkedIn bu bilgiyi veri sahibinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

LinkedIn, kullanıcı web sitemize eriştiğinde LinkedIn oturumu açtıysa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair LinkedIn bileşeni yoluyla bilgi alır. Bu, kişinin LinkedIn düğmesine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi LinkedIn'e bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden LinkedIn hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinden e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefli reklamlar aboneliğinden çıkma ve reklam ayarlarını yönetme imkanı sunar. LinkedIn, Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi bağlı şirketler de kullanır. Bu gibi tanımlama bilgilerinin ayarlanması https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn için geçerli gizlilik politikası https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde bulunabilir. LinkedIn Tanımlama Bilgisi Politikası https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinde bulunabilir.

25. Pinterest'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Kontrol eden taraf bu web sitesine Pinterest Inc. bileşenlerini entegre etmiştir. Pinterest bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, kullanıcıların sanal ortamda birbirleriyle iletişim kurmasını ve etkileşmesini mümkün kılan sosyal bir tanışma alanı ve çevrimiçi bir topluluktur. Sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak kullanılabilir veya internet topluluğunun kişisel ya da şirketlerle ilgili bilgiler sağlamasını mümkün kılabilir. Pinterest, diğer hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarına sanal panolarda fotoğraf koleksiyonları, tekli fotoğraflar ve açıklamalar (bunlara pin ismi verir) yayınlayabilecekleri ve ardından diğer kullanıcıların bunları paylaşabileceği (re-pin ismi verilir) bir sosyal ağ sunar.

Pinterest'i işleten şirket Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES'dir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Pinterest bileşeni (Pinterest eklentisi) olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili Pinterest bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. Pinterest hakkında daha fazla bilgiye https://pinterest.com/ adresinden erişebilirsiniz. Bu teknik prosedür sırasında Pinterest, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda Pinterest'te de oturum açmışsa Pinterest, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi Pinterest bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Pinterest hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilen Pinterest tuşlarından birine tıklarsa Pinterest bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Pinterest kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

Pinterest, kullanıcı web sitemize eriştiğinde Pinterest oturumu açtıysa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Pinterest bileşeni yoluyla bilgi alır. Bu, kişinin Pinterest bileşenine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Pinterest'e bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden Pinterest hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

Pinterest tarafından https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy adresinde yayınlanan veri koruma kılavuzu, Pinterest'in kişisel verileri toplaması, işlemesi ve kullanması hakkında bilgi sağlar.

26. Shariff'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Shariff bileşeni barındırır. Shariff bileşeni veri korumayla uyumlu sosyal medya düğmeleri sağlar. Shariff, Alman bilgisayar dergisi c't tarafından geliştirilmiş ve GitHub, Inc. tarafından yayınlanmıştır.

Bileşenin geliştiricileri GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, United States'dir.

Genellikle sosyal ağların sunduğu düğme çözümleri, kullanıcı sosyal medya düğmesinin entegre edildiği ilgili web siteyi ziyaret ettiğinde ilgili sosyal ağlara zaten kişisel veri aktarır. Shariff bileşeni kullanıldığında kişisel veri, sadece ziyaretçi sosyal medya düğmelerinden birini etkinleştirdiğinde sosyal ağlara aktarılır. Shariff bileşeni hakkında daha fazla bilgiye https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html adresindeki c't bilgisayar dergisinden erişilebilir. Html sağlanmıştır. Shariff bileşeninin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini korumak ve bu web sitesinde sosyal ağ düğmesi çözümlerini kullanabilmemizdir.

Daha fazla bilgiye ve GitHub'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ adresinden erişilebilir.

27. Twitter'ın uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf Twitter bileşenleri barındırır. Twitter, kullanıcıların 140 karakterle sınırlandırılan ve tweet adı verilen kısa mesajlar yayınlamasını ve paylaşmasını mümkün kılan çok dilli, herkes tarafından erişilebilir bir mikro blog hizmetidir. Bu kısa mesajlar Twitter'da oturum açmamış kişiler dahil olmak üzere herkes tarafından erişilebilirdir. Tweet'leri ilgili kullanıcının takipçileri de görüntüler. Takipçi, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter; etiketler, bağlantılar veya retweetler yoluyla daha geniş bir topluluğa seslenmeyi mümkün kılar.

Twitter'ı işleten şirket Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES'dir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre Twitter bileşeni (Twitter düğmesi) olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili Twitter bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiye https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında Twitter, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir. Twitter bileşeninin amacı, kullanıcılarımızın web sitesi içeriklerini aktararak bu web sayfasını dijital dünyaya tanıtması ve ziyaretçi sayımızı artırması için bu web siteyi kullanmalarını mümkün kılmaktır.

Veri sahibi aynı anda Twitter'da de oturum açmışsa Twitter, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi Twitter bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Twitter hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi web sitemize entegre edilen Twitter tuşlarından birine tıklarsa Twitter bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

Twitter, kullanıcı web sitemize eriştiğinde Twitter oturumu açtıysa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni yoluyla bilgi alır. Bu, kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Twitter'a bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden Twitter hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

Twitter'ın ilgili veri koruma hükümlerine https://twitter.com/privacy?lang=en adresinden erişilebilir.

28. Xing'in uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf XING entegre bileşenleri barındırır. XING mevcut iş ilişkileri olan kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve yeni iş ilişkileri oluşturmasını sağlayan internet tabanlı bir sosyal ağdır. Kullanıcılar XING'de bireysel bir kişisel profil oluşturabilir. Şirketler XING üzerinden şirket profilleri oluşturabilme veya iş pozisyonları yayınlayabilme gibi işlevleri kullanabilir.

XING'i işleten şirket XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany'dir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre XING bileşeni (XING eklentisi) olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili XING bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. XING eklentisi hakkında daha fazla bilgiye https://dev.xing.com/plugins adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında XING, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi aynı anda XING'de de oturum açmışsa XING, veri sahibinin web sitemize her erişimini, internet sitemizde kaldıkları sürenin tümünü ve internet sayfamızın hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgi XING bileşeni yoluyla toplanır ve veri sahibinin ilgili XING hesabı ile ilişkilendirilir. Veri sahibi internet sitemize entegre edilen "Paylaş" gibi bir XING düğmesine tıklarsa XING bu bilgileri veri sahibinin XING kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

XING, kullanıcı web sitemize eriştiğinde XING oturumu açtıysa veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair XING bileşeni yoluyla bilgi alır. Bu, kişinin XING bileşenine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi XING'e bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden XING hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

XING tarafından https://www.xing.com/privacy adresinde yayınlanan veri koruma kılavuzu, XING'in kişisel verileri toplaması, işlemesi ve kullanması hakkında bilgi sağlar. Ek olarak XING https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresinde XING paylaş düğmesi için gizlilik bildirimleri yayınlamıştır.

29. YouTube'un uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf YouTube bileşenleri barındırır. YouTube, video yayımcılarının ücretsiz olarak video yayınlamasını, bunları diğer kullanıcılara sunmasını ve bu videoların ücretsiz şekilde görüntülenebilmesini, incelenmesini ve bunlara yorum eklenmesini sağlayan bir internet video portalıdır. YouTube her tür video yayınlayabilmenize izin verir. Bu sayede filmlere, TV yayınlarına ve kullanıcılar tarafından oluşturulan müzik videolarına, fragmanlara ve videolara internet portalı yoluyla erişebilirsiniz.

YouTube'u işleten şirket YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES'dir. YouTube, LLC Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES'in alt şirketidir.

Kontrol eden tarafın yönettiği ve içinde entegre YouTube bileşeni (YouTube videosu) olan bu internet sitesindeki tekli sayfaların her bir çağrılmasında, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki internet tarayıcısına ilgili YouTube bileşenin görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istem gönderilir. YouTube hakkında daha fazla bilgiye https://www.youtube.com/intl/EN/yt/about/ sayfasından erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında YouTube ve Google, veri sahibinin web sitemizin hangi alt sayfasına eriştiği konusunda bilgilendirilir.

Veri sahibi YouTube'da oturum açmışsa YouTube, YouTube videosu içeren alt sayfalara her erişimi ve veri sahibi tarafından internet sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini tanır. Bu bilgi YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni yoluyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine, veri sahibinin web sitemize eriştiğinde YouTube'da oturum açıp açmadığına dair veri alır. Bu kişinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi YouTube ve Google'a bu bilgi aktarımını istemiyorsa web sitemize gitmeden YouTube hesabını kapatarak bunu önleyebilir.

YouTube'un https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresindeki veri koruma hükümleri YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda bilgiler sunar.

30. Ödeme Yöntemi: Ödeme işleyicisi olarak PayPal kullanımına dair veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde kontrol eden taraf PayPal bileşenleri barındırır. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal bireysel veya şirket hesaplarını temsil eden PayPal hesapları üzerinden işlenir. PayPal, kullanıcının PayPal hesabı yoksa sanal ödemeleri kredi kartı yoluyla da işleyebilir. PayPal hesabı e-posta adresi üzerinden yönetilir; bu nedenle klasik hesap numaraları barındırmaz. PayPal, üçüncü taraflara çevrimiçi ödemeleri tetiklemeyi veya ödeme almayı mümkün kılar. PayPal vekil işlevlerini de kabul eder ve alıcı koruma hizmetleri de sunar.

PayPal'u Avrupa'da işleten şirket PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg'dur.

Veri sahibi, çevrimiçi mağazada, sipariş sürecinde ödeme seçeneği olarak "PayPal"u seçerse veri sahibinin verilerini otomatik olarak PayPal'a aktarırız. Bu ödeme yöntemini seçerek veri sahibi ödeme işlemi için gerekli olan kişisel verilerin aktarımını kabul etmiş olur.

PayPal'a aktarılan veri genellikle ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya diğer gerekli verileri içerir. Satın alma iletişiminin işlenmesi için de ilgili siparişle bağlantılı olarak bu gibi kişisel bilgiler gereklidir.

Veri aktarımı, ödemelerin işlenmesi ve dolandırıcılığın önlenmesine yöneliktir. Kontrol eden taraf özellikle işlem hakkında meşru menfaat mevcutsa PayPal'a kişisel veri aktarımı yapar. PayPal ile kontrol eden taraf arasında verilerin işlenmesi için gerçekleştirilen kişisel veri alışverişi PayPal tarafından ekonomi kredi kuruluşlarına aktarılır. Bu aktarımın amacı kimlik ve kredibilite kontrolüdür.

PayPal, gerekirse sözleşme sorumluluklarını yerine getirmek veya siparişte işlenecek veriler için gerekli olan seviyede kişisel verileri yardımcı kuruluşlarına ve hizmet sağlayıcılarına ya da alt yüklenicilere aktarır.

Veri sahibi kişisel verilerinin işlenmesine dair rızasını PayPal'dan istediği zaman çekme şansına sahiptir. Geri çekme işlemi, ödeme işlemi (sözleşmeye göre) ile uygun şekilde işlenmesi, kullanılması veya aktarılması gereken kişisel verileri etkilemeyecektir.

PayPal'un uygun veri koruma hükümleri https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinde bulunabilir

31. İşleme için hukuki dayanak

GDPR'nin 6 (1) Maddesi rıza aldığımız belirli işleme amacı için işleme operasyonlarının hukuki dayanağını oluşturur. Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin dahil olduğu sözleşmenin performansı için gerekliyse (ör. ürün veya başka bir hizmet sağlamak için gerekli işleme operasyonları) işleme GDPR'nin 6 (1) Maddesine dayanır. Aynı durum, sözleşme öncesi işlemlerin gerçekleştirilmesi için de geçerlidir; ör. ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorgu durumunda. Şirketimizin kişisel veri işlemenin gerektiği, vergi sorumluluklarının gerçekleştirilmesi gibi yasal bir işleme GDPR'nin 6 (1) Maddesine dayanır. Nadir durumlarda kişisel verinin işlenmesi veri sahibinin veya başka bir gerçek şahsın hayati çıkarını korumak için gerekli olabilir. Bu duruma, bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri ya da diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesinin gerekmesi örnek verilebilir. Bu durumda işleme GDPR'nin 6 (1) Maddesine dayanır. Son olarak işleme çalışmaları GDPR'nin 6 (1) Maddesine dayanabilir. Veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren temel haklarının ve özgürlüklerinin ya da yararının bu menfaati geçersiz hale getirdiği durumlar dışında, yukarıda belirtilen hukuki durumların hiçbiri tarafından kapsanmayan ancak şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaati için işlemenin gerekli olduğu işleme çalışmaları için bu hukuki dayanak kullanılır. Bu işleme çalışmaları, Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için bilhassa izin verilebilirdir. Yasa koyucu, veri sahibinin kontrol eden tarafın müşterisi olması durumunda meşru menfaatin varsayılabileceğini belirtmiştir (GDPR'nin 47. Beyanı 2. Hükmü).

32. Kontrol eden taraf veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaat

Kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'nin 6(1) Maddesine dayandığı durumlarda meşru menfaatimiz işlerimizi tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iyiliğine olacak şekilde yürütmektir.

33. Kişisel verinin depolanacağı süre

Kişisel verinin depolanacağı süreyi belirlemek için kullanılan kriter ilgili kanuni saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinin ardından ilgili veriler, sözleşmenin gerçekleştirilmesi veya başlatılması için artık gerekli olmadıklarından rutin olarak silinir.

34. Kişisel verilerin kanuni veya sözleşmeye dayalı olarak sağlanması;

Sözleşmeye girmek için zorunlu gereklilik; Veri sahibinin kişisel veri sağlama sorumluluğu; bu verilerin sağlanmaması durumunda muhtemel sonuçlar

Kişisel verinin sağlanması kısmen yasa (ör. vergi düzenlemeleri) tarafından gerekli tutulur veya sözleşme hükümlerinden kaynaklanabilir (ör. sözleşme ortağı hakkında bilgiler). Bazen veri sahibinin bize, tarafımızdan işlenecek kişisel veriler sağlamasını gerektiren bir sözleşme gerçekleştirmek gerekebilir. Örneğin veri sahibi şirket kendisiyle bir sözleşme imzaladığında bize kişisel verilerini sunmak zorundadır. Kişisel verilerin sunulmaması, veri sahibiyle sözleşmenin gerçekleştirilememesi sonucunu doğurur. Veri sahibi kişisel verilerini sağlamadan önce Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçmelidir. Veri Koruma Görevlimiz veri sahibine kişisel veri sağlamanın yasa ya da sözleşme tarafından mı zorunlu tutulduğunu veya sözleşmenin gerçekleşmesi için mi gerekli olduğunu, kişisel veri sağlamak için bir sorumluluk olup olmadığını ve kişisel verileri sağlamamanın sonuçlarını açıklar.

35. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumluluk sahibi bir şirket olarak otomatik karar verme veya profilleme kullanmayız. Bu Gizlilik İlkesi, kullanılmış bilgisayarlar satan RC GmbH ve WBS-LAW'dan Alman Avukatlar ile birlikte geliştirilen DGD - Your External DPO Gizlilik İlkesi Üretici tarafından oluşturulmuştur.

Paylaş Yazdır
uvex
SAFETY