Standartlar ve Yönergeler

Kişisel koruyucu ekipman (KKD) ile ilgili (AB) 2016/425 yönergesine göre tüm ürünlerimiz tabii ki gerekli standartları karşılıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimizle hep biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu, müşterilerimizin haklı olarak bizden beklediği ek güvenliği karşılıyor.

DIN EN 166 – Kişisel göz koruması

Avrupa DIN EN 166 standardı, genel olarak tüm kişisel göz koruma gerekliliklerini açıklar. Koruyucu gözlükler DIN EN 166 ile uyumlu olarak çerçeve ve lensten oluşur. Bunlar aşağıdaki standartlarda güvenlik lensleri ve filtre etkili lensler olarak sınıflandırılır.

DIN EN 166'ya uygun etiketleme

Güvenlik gözlükleri üzerindeki teknik bilgiler EN 166 ile uyumlu olarak aşağıdaki sırada verilir:

 • koruma sınıfı (sadece filtreler için)
 • üretici işareti
 • optik sınıf (yardımcı lens olduğu durumlar dışında)
 • sertifika işareti (varsa)
 • mekanik güç simgesi
 • erimiş metale yapışmama simgesi

DIN EN 169 – Kaynak ve ilgili teknikler için filtreler

Göz koruması için özel ürün gerekliliklerine bağlı olarak EN 169 standardı çalışanları şunlar sırasında koruma amacıyla tasarlanan lens filtreleri için güvenlik seviyelerini ve aktarım gerekliliklerini belirler:

 • düşük ısılı ateşle kesme
 • sert lehimleme
 • kaynak
 • arklı oluk açma
 • plazma kesme

Kaynak filtreleri için EN 169 standardına uygun etiket ve koruma seviyeleri

Kaynak filtrelerinin kenarı kalıcı olarak işaretlenmelidir. İlk sayı güvenlik gözlüğünün koruma sınıfını gösterir. Prosedüre bağlı olarak daha yüksek elektrik akımlarında DIN EN 169'a uygun daha yüksek koruma sınıfları gerekir. 

DIN EN 170 – Morötesi filtreleri

Özel ürün gereklilikleri standartlarının parçası olarak DIN EN 170 standardı morötesi filtreleri için koruma seviyelerini ve geçirgenlik gerekliliklerini tanımlar. Göz lensi morötesi ışığa çok uzun süre maruz kalırsa saydamlığını yitirebilir ve bu, görüş bozukluğuna veya kaybına sebep olabilir. Koruyucu gözlük lensleri bu nedenle EN 170 ile uyumlu olarak zararlı etkinlikler sırasında gözü morötesi ışımadan korumak için performans gerekliliklerine uyar.

EN 169 ile uyumlu kaynak filtrelerinin tersine UV filtreleri doğrudan veya dolaylı olarak elektrik arklarına bakmak için uygun değildir

DIN EN 172 – Endüstriyel kullanım için güneş parlaması filtreleri

DIN EN 172, kişisel göz koruması için özel bir standarttır ve endüstriyel kullanımda güneş parlamasını azaltmak için kullanılan filtrelerin gerekli fiziksel özelliklerini açıklar. Örneğin bu özellikler güneş parlaması filtrelerinin mekanik ve optik karakteristiklerini ve gerekliliklerini içerir.

Endüstriyel alanda güneş parlaması filtrelerini kullanmak için DIN EN 166 ile uyumlu şekilde kişisel göz koruması genel gereklilikleri karşılanmalıdır. Kullanıldığı yere bağlı olarak DIN EN 172'ye uygun olarak güneş parlaması filtreleri gözlüklerde filtre olarak veya tek başına filtre olarak kullanılabilir.

Yenilikçi teknolojileri sayesinde uvex güneş parlaması filtreleri DIN EN 172 standardına uygun olarak en iyi korumayı sunarken mükemmel renk algılaması sağlar.