Standartlar ve Yönergeler

Kişisel koruyucu ekipman (KKD) ile ilgili (AB) 2016/425 yönergesine göre tüm ürünlerimiz tabii ki gerekli standartları karşılıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimizle hep biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu, müşterilerimizin haklı olarak bizden beklediği ek güvenliği karşılıyor.

EN ISO 374-1:2016 – Kimyasal maddelere karşı koruyucu eldivenlerin Standardında değişiklik

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler Avrupa standardı EN ISO 374-1 uyumlu olmalıdır. Bu standartta belgelendirme anlamında temel değişiklikler yapılmıştır.

Bölüm 1 (Kimyasal riskler için terimler ve performans kuralları) önemli değişiklikleri içermektedir:

 • Test kimyasal maddelerinin 12 ile 18 arasında genişletilmesi
 • "Kimyasal risklere karşı düşük korumalı, suya dayanıklı koruyucu eldiven" için beherglasın çıkarılması
 • Eldivenlerin A, B veya C türlerinde standartlaştırılması
 • Üründeki etiketlerde değişiklik: Tipe bağlı olarak test kimyasallarının Erlenmeyer şişesi ve farklı sayıda harflerle gösterildiği piktogram

Yeni koruyucu eldiven etiketlemesi:

<strong/>A türünün nüfuz direnci: 6 adet test kimyasal maddesine karşı her birinde en az 30 dakika.

<strong/>B türünün nüfuz direnci: 3 adet test kimyasal maddesine karşı her birinde en az 30 dakika.

<strong/>C türünün nüfuz direnci: 1 adet test kimyasal maddesine karşı her birinde en az 10 dakika.

<strong/>Sayısı artırılmış test kimyasalları: Test kataloğundaki kimyasal sayısı yeni standarda uygun şekilde artırılmıştır.

Daha önce olduğu gibi üreticinin uygulama talimatları çok önemlidir. Esas çalışmanın özel koruma gerekliliği, özel uygulama koşulları göz önünde bulundurularak, bu risk değerlendirmesini bir parçası olarak belirlenmelidir. Bu amaçla görevlendirilmiş bir güvenlik çalışanı, özel gereksinimleri belirlemeli ve koruyucu eldivenlerin ilgili koruma seviyelerini üretici bilgi formlarına bakarak doğrulamalıdır. uvex Chemical Expert System'de, ürüne özel geçirgenlik sürelerini arayabileceğiniz çevrimiçi bir platform birden fazla dilde sunulmaktadır. Bununla beraber, deneyimli personelimiz sahada ve Lüneburg'daki koruyucu eldiven uzmanlık merkezimizde, kimyasallar risklere karşı koruma amaçlı koruyucu eldivenlerle ilgili tüm sorularınızı cevaplamak üzere hazır bulunmaktadır.

DIN EN 388:2003 – Mekanik tehlikelere karşı koruyucu eldivenler

DIN EN 388:2003 Avrupa standardı çalışırken mekanik tehlikelere karşı koruyucu eldivenlerin gerekliliklerini, test yöntemlerini ve etiketlenmesini açıklar. Açıklanan test yöntemleri kol koruyuculara (başka bir deyişle eldivene veya koruyucu giysiye sabitlenmemiş koruyucu kıyafet parçalarına) da uygulanabilir.

Koruyucu eldivenler, test sonuçlarıyla aynı şekilde, göreve özgü mekanik tehlikelerin her birine göre bir performans seviyesiyle sınıflandırılır. İlgili değerler (0 ile 5 arası, en iyi olanlar 4/5) eldiven şeklinin yanında görülebilir.

Mekanik riskler, stresler ve/veya bunların test yöntemleri DIN EN 388:2003'te aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 • Aşınma direnci:
  Koruyucu eldivenin aşınmaya direncini test etmek için malzeme basınç altında zımparalanır. Malzemede delik açmak için gereken döngü sayısı performans göstergesi rolü oynar.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = 8000 döngü)
 • Bıçakla kesilmeye karşı direnç:
  Koruyucu eldiveni bıçakla kesilmeye karşı direncini belirlemek için düzenli hızda eldiveni kesen döner bıçak kullanılır. Referans malzemeyle karşılaştırma performans göstergesi ve sonuç endeksi rolü oynar.
  (En yüksek performans seviyesi 5 = endeks 20)
 • Yırtılmaya karşı direnç:
  Yırtılmaya karşı direnci belirlemek için koruyucu eldivenin malzemesi öncelikle kesilir. Malzemeyi yırtmak için gereken güç performans göstergesi rolü oynar.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = 75 Newton)
 • Delinmeye karşı direnç:
  Delinmeye karşı direnci belirlemek için eldiven çivi (belirli boyutta) ile delinir. Kullanılan güç performans göstergesi rolü oynar.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = 150 Newton)
performans sınıfı12345
endeks≥ 1,2≥ 2,5≥ 5≥ 10≥ 20

EN 388:2016 – Kesilmeye karşı korumalı eldiven standardında değişiklik

Kesilmeye karşı koruma eldivenleri Avrupa'da önceden DIN EN 388:2003 standardına uygun şekilde belirlenmekteydi. "Yüksek performanslı elyaf" olarak adlandırılan teknik malzemelerdeki sürekli gelişim nedeniyle bu ürünlerin test ve sınıflandırma yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu değişiklikler DIN EN 388:2016 standardında uygulandı.

EN 388:2016/ISO 13997'ye uygun test prosedürü

 • Bıçakları körelten malzemelerden (ör. cam ve çelik elyaf) üretilen kesilmeye karşı koruyucu eldivenler için geliştirilmiştir.
 • ISO 13997'ye uygun şekilde diğer test prosedürü: Eldivenin keskin bir cisim tarafından, daha yüksek kuvvetle, tek temasta kesilmeye karşı direncinin belirlenmesi
 • Burada uzun, düz bir bıçak test numunesinin üzerinden bir kez geçirilir. Bu işlemde test parçasını 20 milimetre kesmek için gereken asgari kuvvet belirlenir.
 • Sonuç newton (N) biriminde sunulur ve buna göre bir kesilmeye karşı koruma sınıfı atanır.
Performans sınıfıABCDEF
Newton değeri≥ 2≥ 5≥ 10≥ 15≥ 22≥ 30

Video: Koruyucu eldivenlerin kesilmeye karşı direncinin EN 388 ve ISO 13997'ye uygun şekilde test edilmesi (İngilizce)

DIN EN 407 – Termal tehlikelere karşı koruyucu eldivenler

DIN EN 407 Avrupa standardı, termal risklere karşı koruyucu eldivenler için minimum gereklilikleri ve belirli test yöntemlerini düzenler. Bu standarda uygun şekilde sertifikalanan koruyucu eldivenler kullanıcıyı temas ısısı, radyan ısı ve az miktarda erimiş metal sıçramaları gibi tehlikelere karşı korur.

Ancak ısıya dayanıklı eldivenlerin itfaiye veya kaynak gibi göreve özel kullanımını belirtmez. Isıya dayanıklı eldivenler DIN EN 407'ye uygun olarak aşağıdaki özellikleri karşılamak amacıyla üretilir:

 • düşük yanıcılık veya alev yayılımı
 • düşük ısı aktarımı (radyan, konvektif ve temas ısısından koruma etkisi)
 • ısıya karşı yüksek dayanıklılık

Koruyucu eldivenler DIN EN 407'de aşağıdaki kriterlere uygun şekilde sınıflandırılır ve test edilir:

 • Yanmadan koruma:
  Koruyucu eldiven 15 saniye boyunca gaz ateşine maruz bırakılır. Ardından eldiven malzemesinin yanmayı/korlaşmayı sürdürme süresi ölçülür.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = yanmaya devam etme süresi 2 saniye, korlaşmaya devam etme süresi 5 saniye)
 • Temas ısısından koruma:
  eldiven içinin sıcaklığı 10°C'den yukarı çıkmadan eldivenin 15 saniye koruma sağladığı sıcaklık ölçümü (100°C ila 500°C).
  (En yüksek performans seviyesi 4 = + 500°C)
 • Konvektif ısıdan koruma (artarak nüfuz eden ısı):
  eldivenin, sıcaklığı açık ateşten ısı nüfuzuyla 24°C'den yukarıda olan sıcaklık artışını geciktirme süresinin ölçümü. 
  (En yüksek performans seviyesi 4)
 • Termal radyasyondan koruma:
  koruyucu eldiven termal radyasyona maruz bırakılır. Belirli bir ısı seviyesinin eldivenin içine nüfuz etme süresi ölçülür.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = en az 150 saniye)
 • Erimiş metal damlacıklarına karşı koruma:
  eldiven malzemesi ile deri arasındaki sıcaklığı 40°C artırmak için kaç erimiş metal damlacığı gerektiğinin ölçümü.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = 35 damlacıktan fazla)
 • Erimiş metale karşı koruma:
  sentetik PVC deriye (eldivenin içine takılı halde) zarar vermek için kaç gram erimiş demir gerektiğinin ölçümü.
  (En yüksek performans seviyesi 4 = 200 gram) 

  DIN EN 407'deki teste uygun olarak koruyucu eldivenler göreve dayalı termal tehlikelerin her biri için bir performans seviyesiyle sınıflandırılır (1 ile 4 arası, 4 en iyi). Ateşe dayanıklılık testinde 3. seviyeyi karşılamıyorsa eldivenin açık ateşle temas etmemesi önemlidir.

DIN EN 511 – Soğuktan koruma

Koruyucu eldivenlerin soğuktan koruma için minimum gereklilikleri DIN EN 511 standardı tarafından düzenlenir. Bu standart kapsamında sertifikalanan eldivenler kullanıcıyı konvektif üşüme (giderek artan soğuk) ve temasla üşümeden (doğrudan temas) koruma amacı taşır.

Termal ve mekanik risklerden korumaya benzer şekilde koruyucu eldiven işe özel farklı performans seviyeleriyle sınıflandırılır. Performans seviyeleri şeklin yanında 1 ile 4 arasında bir numarayla belirtilir; en yüksek seviye 4'tür.

Soğuktan koruma eldivenlerinin performans seviyesinin belirlenmesi:

 • Konvektif üşüme:
  Koruyucu eldivenli ısıtılmış el modelinin (30 ila 35°C) düzenli oda sıcaklığına göre ısısını korumak için gereken enerji miktarının ölçülmesi. (El modelinin sıcaklığına, oda sıcaklığına ve sıcaklığı korumak için gereken enerjiye bağlı olarak termal yalıtım özelliklerinin hesaplanması.)
 • Temasla üşüme (ISO 5085'e uygun test):
  Soğuk ve sıcak plaka kullanılarak koruyucu eldivenlerin termal dayanıklılığının belirlenmesi. Eldiven malzemesi yalıtkan olarak iki plakanın arasına konur ve sıcaklık seviyesindeki değişiklik performans göstergesi olarak kullanılır (normatif referansla karşılaştırılarak).

Eldiven, EN ISO 15383'e uygun şekilde su nüfuzu için de test edilebilir. 30 dakikalık süre içerisinde su eldivenin ine işlemezse bu test geçilmiş olarak kabul edilir (özel performans seviyeleri bulunmaz).

DIN EN 16350:2014 – Koruyucu eldivenlerin elektrostatik özellikleri

Yangın ve patlama tehlikesi olan iş yerlerinde artık koruyucu eldivenlerin elektrostatik özellikleri için test koşullarını ve minimum gereklilikleri belirleyen DIN EN 16350:2014 Avrupa standardı bulunur:

 • Temas direnci 1,0 × 108 ohm'dan (Rv< 1,0 × 108 Ω) az olmalıdır.
 • Test ortamı: 23 ± 1°C oda sıcaklığı, %25 ± 5 bağıl nem.

Önemli! Antistatik özelliklere sahip koruyucu eldivenler sadece kullanıcı ile toprak arasındaki direnç 108 ohm'dan az olduğunda etkilidir. Ürünlerimiz DIN EN 16350:2014'e uygun şekilde test edilir ve hem ürün hem iş koruması için uygundur. Kullanıcı neye dikkat etmeli?
DIN EN 1149-1:2006'e uygun eski sınıflandırma artık geçerli değildir. Test edilen yüzey direnci sadece malzemenin yüzeyine elektrik yükü verir ve etkili korumayı garantilemez. DIN EN 16350:2014'e uygun olarak test edilen eldivenler ne için kullanılabilir?
DIN EN 16350:2014'e uygun olarak başarılı şekilde test edilen koruyucu eldivenler, yangın ve patlama riski olan iş yerlerinde (ör. rafineri) kullanılabilir ve topraklama halkasında önemli rol oynar (eldiven – koruyucu kıyafet – ayakkabılar – toprak). Elektrostatik özelliklerle bağlantılı olarak elektrostatik boşalma ("elektrostatik boşalma" veya "ESD") ürün koruması alanında sıklıkla göz önünde bulundurulur. DIN EN 16350:2014'e uygun olarak test edilen koruyucu eldivenler ESD ürün korumasının tüm uygulamaları için kullanılabilir.