Standartlar ve Yönergeler

Kişisel koruyucu ekipman (KKD) ile ilgili (AB) 2016/425 yönergesine göre tüm ürünlerimiz tabii ki gerekli standartları karşılıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimizle hep biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu, müşterilerimizin haklı olarak bizden beklediği ek güvenliği karşılıyor.

DIN EN 352 – İşitme koruyucuları, genel gereklilikler

DIN EN 352 Standardı, koruyucu iş kıyafetinin bir parçası olarak genel işitme koruması gerekliliklerini düzenler.

DIN EN 352 ile uyumlu olarak uygun işitme korumasının seçimi çalışma koşullarına ve iş yerinde oluşan gürültü türüne bağlıdır. İşitme koruması gereklilikleri, buna uygun şekilde düzenlenir ve aşağıdaki türlerle sınıflandırılır:

 • kulak tıkaçları
 • kulaklıklar
 • işitme koruması baretleri
 • gürültüden koruma kıyafetleri

DIN EN 352 ile uyumlu şekilde genel gerekliliklere ek olarak, ürüne göre özellikler ve gereklilikler aşağıdaki özel standartlarla düzenlenir.

DIN EN 352'ye uygun olarak tüm işitme koruyucuları şu şekilde işaretlenmelidir:

 • üreticinin adı ya da ticari markası ve model adı
 • EN numarası
 • takma, uygulama ve giyme talimatları (gerektiği şekilde)
 • nominal ölçü
 • CE işareti
 • yeniden kullanılabilirlik veya tek kullanım göstergesi (kulak tıkaçlarıyla ilgili)
 • sol veya sağ işareti (otoplasti için)

DIN EN 352-1 – Kulaklıklar

DIN EN 352-1 standardıyla uyumlu olarak kulaklıklar kullanıcının iki dış kulağını birden işlevsel bir kapsülle kaplayan işitme koruyucuları olarak tanımlanır. Gürültüye maruz kalmanın değişiklik gösterdiği bölgelerde çoğunlukla kulak korumasını sık sık takıp çıkarmak istendiğinden bu tür ortamlarda kulaklık önerilir.

DIN EN 352-1 standardının kulaklıklarla ilgili çeşitli bölümleri şunları da düzenler:

 • endüstriyel koruyucu baretlere takılı kulaklıklar için gereklilikler (bölüm 3)
 • seviyeye dayalı kulaklıkların güvenlik gereklilikleri ve testleri (bölüm 4)
 • aktif gürültü dengelemeye sahip kulaklıklarda güvenlik gereklilikleri ve testler (bölüm 5)
 • iletişim cihazlı kulaklıklarda güvenlik gereklilikleri ve testleri (bölüm 6)

DIN EN 352-2 – Kulak tıkaçları

DIN EN 352-2, kulak tıkaçlarını, doğrudan işitme kanalına veya kulak boşluğuna yerleştirilen tüm işitme koruyucuları olarak tanımlar.

Düzenlemelere göre şu durumlarda kulak tıkaçlarının kullanımı önerilir:

 • kesintisiz gürültü için (düşük frekanslar)
 • kulaklıkların çok fazla terleme yaptığı durumlarda
 • koruyucu gözlükle birlikte kullanılıyorsa
 • baş koruması, solunum koruması, yüz koruması gibi başka koruyucu ekipmanlar kullanıldığında
 • kısa süreli aşırı ses durumlarında kulaklıklarla birlikte

Genel kulaklık gereklilikleri DIN EN 352-2'ye göre belirlenir. 7. bölüm ise seviyeye dayalı kulak tıkaçları için güvenlik gerekliliklerini ve testleri açıklar.

DIN EN 352-3 – Endüstriyel koruyucu baretlere takılı kulaklıklar

DIN EN 352-3 Standardı endüstriyel koruyucu baretlere doğrudan takılı tüm kulaklıkları kapsar.

Sinyal algılama işareti

Kanun tarafından tanınan kazaların sigortalanması ve önlenmesine yönelik bir enstitünün gerçekleştirdiği ölçüm yöntemine göre işitme koruması ürünleri belirli uygulama alanları için özel olarak uygun şekilde kategorize edilebilir.

Bu yorumlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

Gürültü ve titreşime dair iş güvenliği düzenlemesi